Fagstoff

Fagmessig utførelse

Publisert: 25.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Ledningkaos bak tv-benk. Foto.  

Med fagmessig utførelse menes her kabling mellom antenne og utstyr, terminering i fordelere og kontakter, samt rett bruk av F-konnektor.

 

Når man kommer inn i boligen med kabelen fra antennen, kobler man kabelen til en fordeler. Først terminerer man en F-konnektor til kabelen og den skrus inn på «in»-inngangen på fordeleren. Hvilken fordeler man skal bruke, avhenger av hvor mange greiner man skal kable ut fra fordeleren. Fordelere kalles også for splitter og finnes i mange utgaver.

 

bilde av forskjellige forsterkere  Forsterkere

Forsterkere monteres i prinsippet så nært antennen som mulig. Grunnen til dette er at vi ønsker å forsterke signalet mens det er mest mulig støyfritt.

Hvis antennesignalet passerer koblingspunkter eller lange kabelstrekk som danner støy, vil denne støyen også forsterkes. les mer

Som bildet viser, kommer forsterkere i mange varianter. Det vanligste er at forsterkeren monteres på mastrøret rett under antennen, eller at den monteres på loftet og kobles til coax-en rett etter takgjennomføring. Kabelen fra antennen bør ikke henge fritt inn i rommet, men avsluttes i en antennekontakt.

skjul

Bilde av antennekontakter  Antennekontakter

Antennekontakter monteres enten i vegg i et skjult anlegg eller på vegg i en tilhørende boks.

Merk deg at det finnes antennekontakter beregnet kun til bruk som siste kontakt. les mer

Det finnes også typer hvor det er tatt hensyn til at du skal gå videre med coaxkabelen til neste kontakt. Husk å terminere med 75 ohm terminator hvis antennekontakten du bruker, er den siste og den ikke er av endekontakttypen.

skjul

bilde av splittere avgrenere  Splittere og avgreinere

Spilttere og avgreinere kan se nokså like ut, og som regel monteres de på vegg eller inne i egnede skap eller rack.

Splittere er det vi kaller et passivt element. Det vil si at de ikke tilfører noen effekt til signalet. les mer

Dette betyr at hvis vi deler signalet i fire, får vi en firedels signalstyrke ut på hver av de fire utgangene. Ingen teknologi er helt feilfri, så vi taper noe på selve delingsprosessen også. I praksis får vi ut noe mindre enn en firedel på hver utgang. En halvering av effekten i signalet kalles et tap på 3dB (desiBel). En toveis splitter svekker typisk signalet med cirka 4 dB, fireveissplitteren svekker signalet med cirka 8dB. Avgreinere er også passive elementer og ofte til forveksling lik splittere sett utenfra. Avgreinere, eller avtappere som de også kalles, deler oftest signalet i to eller fire, men de deler ikke signalet i like store deler ut. Poenget med avgreineren er at den har en “hovedutgang“ som tar med seg størstedelen av signalstyrken videre. Den bare tapper av litt i to eller fire uttak, og så sender den størstedelen av signalet videre. Avtapperen er nyttig å bruke underveis i store anlegg for best mulig å utnytte den signaleffekten du har, og samtidig få jevnt nivå i alle antennekontaktene.

skjul
Relatert innhold