Fagstoff

Montering F-konnektor

Publisert: 25.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Når man skal tilkoble coaxkabelen til antennen, bruker man en F-konnektor. Tidligere var det mest vanlig å krympe kontakten.

I dag brukes en F-konnektor som kan skrus på kabelen.

       

bilde av f-connector fote: Esteban Panza

Krymping av F-konnektorer 

Før måtte man skru kabelen fast i antennen. Da måtte man åpne koblingshuset, noe som ofte førte til at det kom fukt inn i koblingshuset. Det ble ikke helt tett, noe som førte til rust og etter en tid dårlig kontakt og svakere signal fra antennen. Derfor bruker man i dag et tett hus og F-konnektortilkobling.

bilde av F-konnektor foto: Esteban Panza Blokkskjema 

Når man kommer inn i boligen med kabelen fra antennen, kobler man kabelen til en fordeler. Først terminerer man en F-konnektor til kabelen, og den skrus inn på «in»-inngangen på fordeleren. Hvilken fordeler man skal bruke, avhenger av hvor mange grener man skal kable ut fra fordeleren. Fordelere kalles også for splitter og finnes i mange utgaver.

Montering av forsterker, antennekontakter, splitter og avtapper 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for