Fagstoff

Gjennomføring - presentasjon av lyd og bilde

Publisert: 25.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Gjennomføring. Bildekollasje.  

Før selve monteringen av utstyr begynner, er det viktig å lese installasjonsveiledninger og bruksanvisninger nøye. Det er stadig nye modeller, og små endringer eller justeringer må foretas. Valg og plassering av utstyr er essensielt for hjemmekinoanlegg.