Fagstoff

Signaler og støy

Publisert: 20.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017

bilde av tabell om støynivåer. Kilde: ELKO Signalstyrken blir svekket hver gang signalet går gjennom en fordeler eller et antenneuttak. Dessuten vil signalet møte motstand i kabelen som også demper signalstyrken. Derfor er det et krav at signalet skal være minst 77 dBmV før det begynner å gå inn i boligen. For å sikre seg at siste uttak i boligen har minst 63 dBmV, må man beregne tapet fram til uttaket. For å gjøre det enkelt kan vi regne følgende tap:

  • Tap av signalstyrke i kabel (ca. 20m): 3 dBmV
  • Tap gjennom en fordeler: 3 dBmV
  • Tap gjennom et uttak (gjennomgangsmotstand): 3 dBmV

Den samlede dempingen legges sammen og trekkes fra signalet fra antennen. Til selve utregningen får man god hjelp fra blokkskjemaet man har laget. Der kan man følge signalet fra antennen og til siste uttak. For å klare kravet til signal i siste uttak må vi ofte montere en forsterker. Signalet kan da bli for sterkt andre steder i boligen. Da bruker vi et antenneuttak som demper signalet ut av uttaket. Det gir også god isolasjon mellom uttakene for å unngå refleksjon og forstyrrelser. Typisk demping ut er 14 dBmV eller 7 dBmV. Signalet videre til neste uttak blir ikke berørt av dette, men det blir likevel en gjennomgangsdemping på 3 dBmV.

 

 
   

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff