Oppgave

Lei av å bli lurt?

Publisert: 28.01.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

  

Tid

1 time

 

Vanskegrad:

middels

 

 

 

 

 

Faksimile som viser fire lokkeoverskrifter på forsida til nettavisa Buzzit.Faksimile av lokkesaker på forsida av nettavisa Buzzit.no. 

Er det krav til vesentlighet eller antall klikk som styrer nettjournalistikken?


I bloggposten Fordi det er «vesentlig» ..  (publisert 16. april 2012) skriver redaktør i VG, Bernt Olufsen, følgende:

 

Skolepensum i journalistikk tilsier at det er kravet til vesentlighet som skal styre hva slags oppmerksomhet og spalteplass ulike saker får i media. Men norske medier løper i stadig raskere tempo bort fra kravet til vesentlighet i journalistikken. Det er antallet «klikk» som teller.

(...)

Nettavisenes førstesider bygges bevisst opp i en mix av vesentlige nyheter og rene underholdningssaker. På nettet blir du utsatt for en lokkejournalistikk i beste supermarkedsstil, hvor vekslingen mellom informasjon og avslapning oppleves som attraktiv for leseren. Trafikken øker vesentlig.

 

Oppgave 1

Lytt til innslaget om lokkejournalistikk i Kulturnytt, NRK P2 26. januar 2015.

 

 1. Hvorfor koples begrepet «lokkejournalistikk» ofte til nettjournalistikk?
 2. Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk presseforbund og medieforsker Rune Ottesen hevder begge at lokkejournalistikken er i tilbakegang. Hvordan begrunner de det?
 3. Redaktør Dag Granat i nettavisa Buzzit.no forsvarer bruk av lokkejournalistikk. Hvilke argumenter bruker han?
 4. Lytt til intervjuet med medieforsker Jan Barland. Hvilken innvirkning mener han lokkejournalistikken har på ordinær journalistikk?
 5. Hvordan tror han det han omtaler som «den digitale økonomien», vil påvirke medieutviklingen i årene som kommer?
 

Kilde

Slik & derfor 

Oppgave 2

 1. Studer nettavisa Slik & derfor. Hva slags avis er dette?
 2. Hva er felles for de sakene som ligger på forsida til denne nettavisa?
 3. Velg ut tre saker som du mener er vesentlige. Lag alternative overskrifter med vekt på saklighet og informasjon.
 4. Presenter forslagene dine for resten av klassen. Be om tilbakemelding på hvilke overskrifter medelevene dine ville valgt å klikke på, dine overskrifter eller de  avisene valgte i utgangspunktet.
 

Oppgave 3

 1. Lag en liste over saker som du mener er typiske «lokkesaker» i fem norske nettaviser. Hva er felles for disse sakene?
 2. Hva er felles for måten overskriftene er utformet på?
 3. Hvor på nettsida er sakene plassert?
 4. Hvorfor tror du sakene er plassert akkurat der?