Fagstoff

Gjennomføring - lyd og bilde

Publisert: 25.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Gjennomføring kollasj. Foto

I gjennomføringsdelen skal du tegne en installasjonsplantegning som viser plassering av antenne, splitter og antennekontakter. Du må finne fram utstyr og materiell. Deretter skal du koble opp, først antenneanlegg og deretter hjemmekinoanlegg.

Det er lurt å dokumentere det du gjør, ved å ta bilder underveis i oppdraget.