Fagstoff

Presentasjon av lyd og bilde

Publisert: 20.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Hjemmekinoanlegg  Dette læringsoppdraget er veldig naturlig å ta i forbindelse med antenneanlegg. Vi har det derfor som en forlengelse av eksisterende læringsoppdrag. Dette læringsoppdraget avviker en del fra de andre læringsoppdragene, da vi her ikke skal installere en fast elektrisk installasjon. Her dreier det seg om flyttbare komponenter som skal settes sammen til et godt fungerende hjemmekinoanlegg.

I denne delen av oppdraget skal dere lære å:

  • plassere høyttalere i et hjemmekinoanlegg.
  • forklare hvordan høyttalere virker og hvordan frekvensen påvirker utforming av høyttalere.

Dere skal lage hjemmekino i et rom i huset. Her skal dere plassere høyttalere for å få et best mulig resultat.