Fagstoff

Planlegging - Presentasjon av lyd og bilde

Publisert: 26.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017

HMS og planlegging. Bildekollasje.   

Selv om planleggingen i denne sammenhengen er veldig forskjellig fra planleggingen av en installasjon, er planlegging også her viktig.

Her er størrelse og utforming på rommet vi skal bruke, viktig. Det har med størrelsen på bildet og hvor kraftig forsterker vi trenger og hvilket system vi skal velge. Økonomiske rammer er også viktig å tenke på her. Man har gjerne et budsjett å holde seg til, og da må man tilpasse utstyret man velger, til dette.

Før man velger utstyr, er det også viktig å lære om de forskjellige delene som inngår i dette oppdraget.