Fagstoff

Dokumentasjon installasjon

Publisert: 25.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Dokumentasjon. Fotokollasje.
Etter enhver installasjon hos kunde, må den jobben som er utført, dokumenteres. Vi skal dokumentere at arbeidet er skikkelig gjort. I dette tilfellet må vi utføre målinger og sjekke at alt er utført etter normer og forskrifter. Kunden skal være tilfreds med kabling, antenneinstallasjon og signalene inn i huset. Dette kalles å verifisere en installasjon. Vi kvalitetssikrer den elektriske installasjonen, slik at vi vet at installasjonen tilfredsstiller kundens krav og forventninger, og at installasjonen virker som den skal.

I dette tilfellet må vi utføre målinger og sjekke at alt er utført etter normer og forskrifter. Kunden skal være tilfreds med kabling, antenneinstallasjon og signalene inn i huset. Dette kalles å verifisere en installasjon. Vi kvalitetssikrer den elektriske installasjonen, slik at vi vet at installasjonen tilfredsstiller kundens krav og forventninger, og at installasjonen virker som den skal.