Fagstoff

Installasjonstegning

Publisert: 25.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Før man begynner med det praktiske arbeidet, må man lage en installasjonstegning. Installasjonstegning er en plantegning over boligen som man skal montere antenneanlegget i. Der tegner man inn plassering av antenneuttak, kabelen, fordelere, eventuelle forsterkere eller sammenkoblingsfilter, samt antenne.

Skisse av to hus og hvordan enkeltnett fungerer pr. husstand eller pr. leilighet i blokk. Illustrasjon.  Det er viktig å benytte rette symboler i installasjonstegningen.

Oversikt over symboler som blir brukt i montering av antenneanlegg

  

Når man er ferdig med installasjonstegningen, lager man et blokkskjema.

                                 Blokkskjema

bilde av et blokkskjema  
 
  

Sluttfør installasjonstegning og blokkskjema for ditt oppdrag.