Oppgave

Jobb med tankekart

Publisert: 27.01.2015, Oppdatert: 24.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Tankekart for den franske revolusjon som viser hendelser og sammenhenger. Skjermdump.   Det å se sammenhenger i historien er kanskje den viktigste ferdigheten i historiefaget. NDLA tilbyr nå et tankekartverktøy med tankekart i åtte emner fra den franske revolusjonen til Sovjetunionens fall. Hensikten med disse tankekartene er å trene deg på å se og forklare sammenhenger.

Boksene i tankekartene skal hjelpe deg til å trene på å trekke ut det viktigste av en tekst. Når du har jobbet ferdig med et tankekart, vil det dessuten hjelpe deg å huske en omfattende mengde fagstoff.

Å strukturere årsaker og konsekvenser

Disse tankekartene skal hjelpe deg til å strukturere årsaker og konsekvenser i flere temaer i nyere historie. Tankekartene består av bokser og piler. Både boksene og pilene skal fylles med tekst, og hvis du klikker på dem, kommer det opp en tekstboks som du kan skrive i.

Hvordan det virker

Boksene representerer konkrete hendelser eller utviklingstrekk. Når du skriver i disse boksene, skal du øve deg på å trekke ut det aller viktigste. Prøv å begrense deg til 2–3 setninger.

Pilene skal forklare sammenhenger mellom boksene. En sammenheng kan være at boks A er årsak til boks B, at boks A påvirker boks B, eller at boks A hjelper oss til å forstå boks B. Noen ganger kan sammenhenger gå begge veier, slik at også boks B påvirker boks A. Noen ganger er det lett å se sammenhenger; de kan for eksempel stå direkte forklart i læremiddelet du bruker. Andre ganger må du tenke selv. I disse boksene bør du skrive så utfyllende du kan. I tillegg til å forklare kan du for eksempel trekke inn eksempler eller kilder dere har jobbet med, som kan belyse denne sammenhengen.

Når du er ferdig, kan du eksportere eller skrive ut tekstene dine.