Fagstoff

Jording

Publisert: 30.03.2015, Oppdatert: 05.03.2017
Jording

Vi bruker jording i elektriske installasjoner i dag for å beskytte mennesker, dyr og bygninger mot farlige berøringsspenninger.

Les s. 29–52 i MHB (2014-utgaven)

Viktige sider:

  • Jordelektrode s. 29
  • Oppbygging jordingssystem s. 37
  • Dimensjonering div. jordledere s. 43

Vi jorder en bolig for å føre jordfeil direkte ned i «sann jord». En jordfeil oppstår hvis vi får forbindelse mellom jord og en elektrisk leder. Dette kan forårsakes av vanninntrenging, eller at isolasjonen på annen måte reduseres. For at vi skal være sikret mot som kommer av jordfeil, er det viktig at jordingsanlegget i en bolig er riktig dimensjonert og rett utført.

For å få til dette må vi ha jordelektrode, beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser. Dere må også her bruke montørhåndboka (MHB) aktivt for å finne svarene på oppgavene.

Jording  

Jordingssystem – krav fra forskrift