Fagstoff

Måler

Publisert: 07.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Strømmåler for avlsening av forbruk. Foto.

Måleren blir koblet opp av det lokale e-verket. Denne er deres eiendom, og bekostes av dem. Den blir montert etter at installasjonen er ferdig, og det er levert ferdigmelding til e-verket. Det må da være lagt inn en målersløyfe i fordelingen. 

 

Elektrisitetsmåler