Fagstoff

Overspenningsvern

Publisert: 07.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Bilde av overspenningsvern. Foto.

Overspenningsvern beskytter det elektriske anlegget mot overspenninger i nettet. Disse overspenningene kan oppstå ved lynnedslag og inn- og utkoblinger i strømnettet.

Overspenningsvernet skal være plassert så nært hovedsikringen som mulig.Overspenningsvern

Overspenningsvern