Oppgave: Løsningsforslag

Oppgave målinger

Publisert: 07.04.2015, Oppdatert: 17.08.2016
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

1. Hva er kravene i forskrifter/norm når det gjelder kontinuitet og isolasjon?
2. Hvorfor utføres disse målingene?