Fagstoff

Dokumentasjon av kabel og vern

Publisert: 07.04.2015, Oppdatert: 07.08.2017

Elektriker får elektrisk sjokk. Foto.  For å være sikker på at vi bygger sikre elektriske anlegg, må vi beregne tverrsnitt på kablene/ledningene vi skal bruke. Generelt gjelder følgende fremgangsmåte:

Bilde av åpent sikringsskap under installasjon med ledninger som henger ut. Foto.Installasjon av sikringsskap 

Bilde av kvinne som har åpnet et sikringsskap. Foto.Sikringsskap.

 1. Finn ut effektforbruket til hvert rom. 
 2. Bestem hvilke rom som skal kobles på samme sikring.
 3. Finn belastningsstrømmen (Ib).
 4. Velg sikringsstørrelse (In).
 5. Bestem installasjonsmetode (fra tabell 6.2a i MHB). Hvor skal vi legge kabelen/ledningene?
 6. Velg ledningstykkelse og finn strømføringsevne (Iz).
 7. Sjekk at Ib ≤ In ≤ Iz.
 8. Sjekk deretter at I2 ≤ 1,45 x Iz.
 9. Til slutt må du sjekke spenningsfallet på kabelen. Dette kan du gjøre som vist i MHB s. 197 -.

For boliger, med tverrsnitt til og med 4mm2, gjelder dog kun følgende:

 1. Ib ≤ In
 2. I2 ≤ Iz

Se tabell 6.2g i MHB for maksimale overbelastningsvern

Vi sier her at vi da koordinerer og dokumenterer installasjonen med tanke på overbelastning og spenningsfall. Når vi gjør dette, forsikrer vi oss om at tverrsnitt på kabel/ledning og størrelse på vern/sikring er tilpasset hverandre, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner hverken for mennesker eller utstyr. Vi forsikrer oss om at det elektriske anlegget er rett dimensjonert, slik at alt utstyr får den spenningen det skal ha, og at kabler/ledninger ikke smelter eller brenner opp på grunn av feil dimensjonering.

Dette må vi gjøre for hver kurs i installasjonen.