Fagstoff

TT-nett

Publisert: 30.03.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Bilde av tegnet TT-Nett.     

TT-nett har direkte jordet nøytralpunkt i transformator. Mulige tilkoblinger av belastning i TT-nett er 2-fase eller 3-fase (stjerne og trekant).

I et TT-nett vil en jordfeilstrøm ha en litt enklere vei å gå kontra IT-nett, da nullpunkt i transformator er direkte jordet. Oppstår det en jordfeil i en kurs, vil jordfeilstrømmen gå ned i jord, og opp i jordleder til transformator. Vi vil her få en feilstrøm som er større enn i IT-nett, og den vil ligge på mellom 2 A og 20 A, avhengig av impedansen i feilsløyfa.

Spenningsnivå i TT-nett er 230 V.