Fagstoff

TN-nett

Publisert: 30.03.2015, Oppdatert: 07.08.2017

Bilde av et tegnet TN-S-Nett.    

TN-nett er i utgangspunktet 400 V distribusjonsnett. I installasjonen kan vi ta ut enten 400 V (mellom fasene), eller 230 V (mellom fase og nøytral) Vi kaller da dette nettsystemer for 230 V / 400 V nett.

Nøytrallederen i transformatoren er her direkte jordet, og vi har direkte tilbakegang for jord. Vi vil derfor i dette systemet ha veldig liten jordfeilstrøm. Feilstrømmen blir så liten at en automatsikring i de aller fleste tilfeller vil ta seg av jordfeilstrømmen. Det er likevel påbudt med jordfeilbryter på alle kurser i bolig i dag.

Tilkoblingsmuligheter i TN-nett er enten 2-fase (mellom to faser) 400 V, 1-fase (mellom fase og nøytral) 230 V, eller 3-fase 230 V (stjerne), 3-fase 400 V (trekant)

Bilde av et tegnet TN-S-Nett.

TN-S-nett
S står for «separat», og forteller oss at nøytralleder (N) og jordleder (PE) er ført separat fram til forbruker. Det er kun dette systemet som er lov å bruke etter inntakspunktet i en bolig.

Bilde av et tegnet TN-C-S-Nett.

TN-C-S-nett
C står for «combined», og forteller oss at her er jordleder (PE) og nøytralleder (N) kombinert i én leder, kalt PEN-leder. Fargen på denne skal være gul/grønn og blå.

Når systemet kommer til inntaket i boligen, vil denne lederen splittes i 2, og systemet går over til et TN-S-system.

TN-nett