Fagstoff

Gjennomføring – fordeling

Publisert: 07.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Gjennomføring. Bildekollasje. Gjennomføringsdelen i dette læringsoppdraget består av praktisk arbeid, dimensjonering av installasjonen, samt utarbeiding av aktuell anleggsdokumentasjon.

Nedenfor er de konkrete arbeidene som skal gjennomføres i dette læringsoppdraget.

Praktiske arbeider:

  • Fordelingsskap med tilhørende komponenter
  • En enkel elektrisk, skjult installasjon

Du skal i tillegg utføre en del målinger, og du skal orientere deg om fordelingssystemer.

Anleggsdokumentasjon:
Fordelingsskjema med rette symboler. Installasjonstegning med symboler, symbolbokstaver og rett antall ledere i kabel eller rør. Koblingsskjema med symboler, tilkoblinger og fargekoder.

Dokumentasjon av kabel og vern.

Materialliste:
Du skal komplettere og sluttføre materiallista, slik at både fordelingsskap og den skjulte installasjonen blir dekket.

Faglig arbeid:
Det er viktig å montere installasjonen fagmessig. Her er det viktig å følge normen. Viktigste moment her er å skru godt til i alle koblinger, og sjekke at koblinger er varige og solide. Se instruksjonsvideoer.

Idriftsetting:
Å sette i drift er å påse at installasjonene oppfyller gjeldende forskrifter og normer. Installasjonen skal være sikker både for brukeren og den som arbeider med den.