Fagstoff

IT-nett

Publisert: 30.03.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Bilde av et tegnet IT-nett.

IT-nett er i utgangspunktet bygd opp med isolert nøytralpunkt i transformator. De fleste systemene har likevel gjennomslagsvern. Dette åpner når det ev. oppstår lynnedslag. Mulige tilkoblinger av belastning i IT-nett er 2-fase eller 3-fase (stjerne og trekant).

I et IT-nett vil en jordfeilstrøm ha en «kronglete» vei å gå. Dersom det oppstår jordfeil i en kurs, vil jordfeilstrømmen gå ned i jord, og opp i nettet gjennom gjennomslagsvern. Vi får her da et kondensatorprinsipp. På bakgrunn av dette er motstanden i feilsløyfa veldig høy, og vi får en bitteliten jordfeilstrøm.

IT-nett er det eneste systemet som er lov å bruke i visse medisinske områder, og som nødstrømsanlegg. I disse anleggene brukes det jordfeilvarsler. I alle andre områder er det påbudt med jordfeilbryter.

Spenningsnivå i IT-nett er 230 V, 400 V, 690 V og 1000 V. Det er kun 230 V som er lov å bruke i «vanlige» installasjoner (lys og varme).

IT-nett