Fagstoff

Koble i et fordelingskap

Publisert: 30.03.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Bilde av et fordelingsskap. Foto. Første praktiske arbeid i dette læringsoppdraget er kobling av selve fordelingsskapet.

 

Når man skal koble i et fordelingsskap, må man først sørge for å ha de riktige komponentene. Deretter plasserer man komponentene i fordelingsskapet. Når dette er gjort, bruker man ledninger av typen RK 10 mmeller 16 mm2, alt etter hvor mye effekt som skal gjennom overbelastningsvernet. Det må alltid brukes endehylser på disse ledningene, slik at man er sikret god og varig kontakt i tilkoblingsskruene.

 

Man legger så ledning fra overbelastningsvern til overspenningsvern, og videre til jordfeilautomatene via strømmåler (målersløyfe).

Det er viktig å stramme til alle tilkoblingsskruer i fordelingen. Disse skal strammes med et moment tilsvarende ca. 25 Nm. Dette må sjekkes opp med dokumentasjonen som følger med de forskjellige automatene.

Krav til fordelinger og skap er omtalt i montørhåndboka (MHB) s. 67–156.

Fordelinger skal bygges etter NEK EN 61439 som er kjent som tavlenormen. Tavlenormen setter mange krav til fordelingsskapet, og disse blir ofte bygget på fabrikk. Her er diverse lenker til leverandører av ferdigbygde fordelingskap.

På disse lenkene kan du finne tiltrekkingsmomentene til de forskjellige sikringene som leverandørene fører: ABB, Schneider Electric og Garo .

Nedenfor vises framgangsmåte for hvordan man utfører arbeidet i et fordelingsskap.

Fordeling