Fagstoff

Målinger

Publisert: 07.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Elektriker måler elektrisitet i en vegglampe. Foto.  Før du setter en fordeling i drift er det viktig å sjekke om alt fungerer. Da må du utføre ulike målinger. Her viser vi hvordan du kan gjøre disse målingene.

Kontinuitetsmåling

Kontinuitetsmåling utfører vi for å kontrollere at alle jordinger er tilkoblet komponentene i det elektriske anlegget. Vi bruker en kontinuitetstester og måler alle jordingspunkt i installasjonen. Målingen må ikke overstige 1Ω.

  

Isolasjonstesting

Isolasjonstesting utfører vi for å sjekke at vi ikke har jordfeil i installasjonen. Vi bruker en isolasjonstester (megger) for å utføre målingen. Vi må måle alle fasene på kurssikringene. Resultatet skal ikke være lavere enn 1MΩ.

  

Spenningsmåling

Vi utfører spenningsmåling før vi setter spenningen på fordelingen. Dette gjør vi for å være sikre på at vi får det rette spenningsnivået inn fra det lokale e-verket. Resultatet vil variere ut fra hvilket fordelingssystem vi har.