Fagstoff

Dokumentasjon – fordeling

Publisert: 30.03.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Sluttkontroll (kollasje)  Dokumentasjon i dette læringsoppdraget er måling og sluttkontroll av fordelingsskapet, samt eventuell oppdatering av aktuell anleggsdokumentasjon.

I slutten av et arbeidsoppdrag er det viktig å dokumentere at arbeidet er skikkelig gjort.

Det er viktig å utføre målinger og sjekke at alt er utført etter normer og forskrifter. Dette kalles å verifisere en installasjon. Vi foretar da en kvalitetssikring av den elektriske installasjonen. Da vet vi at installasjonen tilfredsstiller kravene forskriftene setter, og at installasjonen virker som den skal.