Fagstoff

Sluttkontroll

Publisert: 07.04.2015, Oppdatert: 07.08.2017

Sluttkontroll (kollasje) En elektrisk installasjon skal utføres etter gjeldende lover, forskrifter, normer og regler. En sluttkontroll vil derfor alltid være en del av denne dokumentasjonen.

Sluttkontroll

I sluttkontrollen sjekker vi om anlegget tilfredsstiller de kravene som er stilt, og at det er bygget etter kundens spesifikasjoner.

Last ned sjekkliste ved sluttkontroll i PDF-format:
Sjekkliste ved sluttkontroll 

Sluttkontrollskjemaet fylles ut hensiktsmessig etter hva slags jobb som er utført. Generelle punkter som bør være med, er

  • visuell kontroll
  • funksjonsprøving
  • målinger
  • sjekkpunkter ut fra produsentens montasjebeskrivelse
  • dokumentasjon
  • rydding

Alle firmaer er i dag pålagt å ha et internkontrollsystem. Som en del av dette vil det finnes ferdige sjekklister for de anleggstyper firmaet leverer.

Relatert innhold

Faglig