Fagstoff

Kursfortegnelse

Publisert: 07.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Kursfortegnelsen informerer bruker, eier og elektriker om oppbyggingen av det elektriske anlegget.

Bilde av et skjema som heter kursfortegnelse.Kursfortegnelse forenklet skjema

 

Kursfortegnelsen skal inneholde informasjon om de forskjellige verna som er montert i fordelingen. Den skal også fortelle oss noe om lengde og tverrsnitt av kablene i anlegget. Den skal si noe om hvilket fordelingssystem den er tilkoblet og hvor store kortslutningsstrømmer vi har i tilkoblingspunktet.

Den skal i tillegg informere oss om hvem som er eier og bruker av anlegget, og hvem som har bygget det elektriske anlegget. I tillegg til å inngå i sluttdokumentasjonen, skal kursfortegnelsen henges i sikringsskapet. Vedlagte kursfortegnelse er en forenklet utgave av hva som kreves i nye boliger i dag. Gå til nelfo.no for å finne dagens standard.