Oppgave: Arbeidsoppdrag

Den laveste prisen på kort sikt

Publisert: 02.02.2015, Oppdatert: 05.03.2017
Kaféarbeider bak disken

Med bidragsmetoden kan vi beregne den laveste prisen det er forsvarlig å bruke. Her kommer et eksempel på hvordan du kan gjøre denne vurderingen.

En bedrift selger 9.000 enheter av et produkt per år. Prisen inklusive mva. er 20,– kroner. Variable enhetskostnader er 12,– kroner, og den årlige faste kostnadene er 60.000,– kroner.

  1. Beregn dekningsbidrag per enhet.
  2. Beregn det totale dekningsbidraget.
  3. Hva blir det årlige overskuddet?
  4. Hva blir den laveste prisen bedriften kan ta på kort sikt?
Bruk gjerne Kalkyler i Excel når du løser oppgaven. Begrunn svaret.

 

Oppgaver

Aktuelt stoff for

Relatert innhold

Generelt