Oppgave

Oppgave: Det nederlandsk-ostindiske kompani

Publisert: 14.01.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Logo Nederlandske Ostindiske Handelskompani

Oppgaver om Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), Det nederlandsk-ostindiske kompani.

  1. Forklar kort hva Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) var.
  2. Hvorfor tror du at de europeiske ostindiske kompaniene etablerte seg i Østen?
  3. Hvorfor tror du Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) og de andre europeiske kompaniene hadde egne soldater og festninger?
  4. Er det mulig å sammenlikne VOC med noen av dagens multinasjonale selskaper?
  5. Kan du si litt om forskjellene mellom Nederland og Norge på 1600-tallet?