Oppgave

Oppgave: foredrag og digitale presentasjoner

Publisert: 11.12.2014, Oppdatert: 05.03.2017

Kreativt team vurderer et bildeKreativt team vurderer et bilde.

Foredrag og digitale presentasjoner kan enkelt koples sammen. Et foredrag er en lengre presentasjon der man har en innledning, en hoveddel og en avslutning.

Oppgave:

Ta for deg en større oppgave du har jobbet med som har et ferdig produkt. Lag en digital presentasjon ved å bruke et digitalt verktøy som PowerPoint eller Prezi, og hold et foredrag.

Vurdering:

  • Foredraget er inndelt i innledning, hoveddel og avslutning 
  • Det er brukt ulike virkemidler i presentasjonen (bilder, lyd og lignende) 
  • Foredraget har en god helhet 
  • Foredragsholder presenterer innholdet på en god måte (kroppsspråk, stemmebruk og lignende)
 
Relatert innhold

Aktuelt stoff for