Oppgave

Norske krigsforlis under 1. verdenskrig

Publisert: 17.12.2014, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Kildeoppgave

Kildene som er brukt i denne oppgaven, er hentet fra Statsarkivet i Kristiansand.

 

Kildene er valgt ut og tilrettelagt for bruk på NDLA av Thomas Olsen.

 

 

Seilskuta Dea av Kristiansand med fulle seil.Seilskuta Dea, eid av Brøvigs rederi i Farsund, var et av mange norske skip som ble senket under 1. verdenskrig. 

Kilde oppgave 1

Kart som viser områder som tyske og britiske krigsskip blokerte under 1. verdenskrig.Kart som viser områder som tyske og britiske krigsskip blokkerte under 1. verdenskrig. Klikk på bildet for å se større versjon. 

Den norske handelsflåten ble hardt rammet av tyskernes ubåtkrig. Fra februar 1917 ble alle skip senket uten forvarsel av ubåter i farvannet rundt de britiske øyer. Halvparten av den norske flåten gikk tapt, totalt 800–900 skip. Omtrent 2000 norske sjømenn mistet livet.

Offentlige sjøforklaringer, dekksdagbøker og brev forteller historien om det som hendte. Det finnes også muntlig kildemateriale i form av intervju med personer som selv opplevde å bli torpedert.

Oppgave 1

 1. Studer kartet som viser blokaden av skipstrafikken mellom Storbritannia, Frankrike, Belgia, Tyskland, Danmark og Norge under 1. verdenskrig. Hvilke nasjoner sto bak denne blokaden?
 2. Hvordan ble blokaden håndhevet?
 

Oppgave 2

Studer dekksdagboka og sjøforklaringen etter forliset til skipet «Storesand».

 1. Hva slags skip var «Storesand»?
 2. Hvor var skipet på vei (land og sted)?
 3. Hvem senket skipet, og hvordan foregikk dette?
 4. Hva skjedde med mannskapet?
 

DS Selma hjemme i Kristiansand. Skipet ble minesprengt 25. oktober 1915 på reise fra Middlesbrough til Nantes med jernlast..Bildet er hentet fra Odd Birkelands samling.DS Selma hjemme i Kristiansand. Skipet ble minesprengt 25. oktober 1915 på vei fra Middlesbrough til Nantes med jernlast. Bildet er hentet fra Odd Birkelands samling og stilt til rådighet for NDLA av Lillesand Sjømannsforening.

 

Oppgave 3

Studer dokumentene fra sjøforklaringen etter forliset til DS «Selma».

 1. Hva slags skip var dette?
 2. Studer listen over mannskapenes hyre. Hvem tjente mest på dette skipet? Hvem tjente minst?
 3. Studer listen over de omkomne. Hvem har skrevet denne listen, og i hvilken sammenheng ble den skrevet?
 4. Hvor stor del av mannskapet omkom?
 5. I databasen til Sjøhistorie.no finnes det mer informasjon om denne hendelsen, blant annet et referat fra sjøforklaringen. Hva slags last var det ombord på DS «Selma», og hvor var skipet på vei?
 6. Skipet ble senket av en mine lagt ut av en tysk ubåt. Hvorfor ønsket tyskerne å senke slike skip, tror du?
 

Oppgave 4

Ved krigsutbruddet i 1914 befant barken «Dea» seg i Finskebukta utenfor St. Petersburg. Studer brevvekslingen mellom kapteinen og det norske rederiet.
 1. Hva skjedde da skipet var på vei ut Finskebukta?
 2. Noen skip fikk lov til å passere, men ikke «Dea». Hvorfor ble skipet liggende i Kronstadt på øya Kotlin i Finskebukta?
 3. Hva skjedde med de tyske dampskipene?
 4. Studer telegrammet fra Utenriksdepartementet med tilhørende informasjonsutveksling. Hvorfor ville ikke andre norske skip buksere «Dea» ut av Finskebukta?
 5. Hvordan løse saken seg til slutt?
 6. Studer korrespondansen som forteller om senkningen av «Dea» i 1917. «Dea» hadde avgang fra Stavanger 18. juli 1917. Hvor var skipet på vei da?
 7. Studer kartet som viser det området som ble definert som «faresone». Hvorfor befant skipet seg i denne sonen?
 8. Studer telegrammet som ble sendt til rederiet 29. juli 1917. Hva skjedde med skipet, og hvor skjedde det?
 9. Hvilken godtgjøring fikk mannskapet fra Brøvig rederi etter at båten ble senket?
 10. Hvorfor mener rederiet at de har krav på krigsforsikring selv om skipet befant seg i det som ble definert som «faresone»?
 11. Studer brevet fra mannskapet i livbåtene, og brevet til fyrassistent Danielsen. Tenk deg at du er journalist i Bergens Tidende. Lag et fiktivt avisintervju med en av personene i livbåten der vedkommende forteller om det som hendte etter at skipet ble torpedert.
 

Kilde oppgave 5

Skip som blir torpedert av ubåt  

 

Oppgave 5

I dette lydopptaket forteller tidsvitnet Hans A. Andreassen (f. 1889) om sine opplevelser da skipet han var ombord på, ble torpedert av en tysk ubåt under 1. verdenskrig. Lydopptaket ble gjort av Hartvig Dannevig i 1969. Opptaket er lett redigert.

 

 1. Hva skjedde med mannskapet etter at skipet var senket?
 2. Oppholdet på ubåten ble dramatisk. Hvorfor? 
 3. Hvordan ble de norske sjøfolkene behandlet av mannskapet på den tyske ubåten etter at de ble beordret ned i livbåtene?
 4. Sjøfolkene kom i land i Frankrike. Hvordan klarte de å finne rett kurs?
 5. Hans A. Andreassen forteller om noe han selv har opplevd. Hvilken betegnelse brukes på denne type kilder?
 6. Opptaket med Andreassen ble gjort i 1969. Hvilken betydning har dette for vurderingen av Andreassen som kilde?
 7. Vurder denne muntlige kilden opp mot de skriftlige kildene du har studert i oppgavene ovenfor. Hvilke av disse kildene mener du har størst troverdighet? Begrunn svaret.
 
Relatert innhold