Oppgave

Oppgave i kvalitetssikring

Publisert: 02.12.2014, Oppdatert: 05.03.2017

Huskelappen

Når du skal kvalitetssikre arbeidsprosessen og det ferdige produktet er det viktig å ta for seg de ulike fasene i produksjonsprosessen:

 • Idéutvikling
 • Planlegging
 • Gjennomføring
 • Vurdering
 • Oppfølging

Kvinne med spørsmålstegnHva må man tenke på når man skal kvalitetssikre et produkt?

I denne oppgaven skal du ta for deg et produkt du har laget i produksjon eller yrkesfaglig fordypning, og kvalitetssikre arbeidsprosessen og det ferdige produktet.

Arbeidsform: Individuell

Tid: Ca. 7 skoletimer

Teori: Kvalitetssikring  

 

Oppgave

 • Lag en liste over mål du hadde med oppgaven før du startet. Se gjennom de fem fasene i produksjonsprosessen. Burde du ha gått inn og gjort endringer i noen av fasene?
 • Lag et spørreskjema rundt produktet ditt der du fokuserer på utseende (farge, form og funksjonalitet) og holdbarhet (materialvalg og produksjonsmetode) 
 • Gjennomfør en spørreundersøkelse ut fra spørreskjemaet ditt, og vurder resultatet. Ble det som forventet?

Vurdering

Kompetansemål:

 • Dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig måte (vurderingskriterier)  

Innlevering og vurdering av:

 • Liste over mål for oppgaven og vurdering av produksjonsprosessene
 • Spørreskjemaet og vurdering av resultatene i spørreundersøkelsen
Relatert innhold

Aktuelt stoff for