Oppgave

Kildeoppgave: Barnedrap og Tukthuset

Publisert: 17.12.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Karen Olsdatter: Innførsel i Tukthusprotokoll

I 1800 var det å føde utenfor ekteskap forbundet med stor skam. Hundre år tidligere kunne man risikere fengselsstraff om man fødte utenfor ekteskap. Om du i tillegg drepte ditt nyfødte barn, kunne du risikere dødsstraff. Dødsstraff for barnemord var også gjeldende i 1800.

Kilde 1: Utdrag fra Trondhjem Byfogds Bytingsprotokoll 1807, Karen Olsdatter

bytingsprotokoll 1807 Karen Olsdatter  

Transkripsjon og oversettelse til moderne språk: Bytingsprotokollen 

 

 

Kilde 2: Innførsel i Tukthusprotokoll

Tukthusprotokoll   

Her vil du finne utdrag fra Trondhjem Bygfogds Bytingsprotokoll i 1807. Det er også en kilde fra tukthuset i Trondheim.

I 1800 var det å føde utenfor ekteskap forbundet med stor skam. Hundre år tidligere kunne man risikere fengselsstraff om man fødte utenfor ekteskap. Om du i tillegg drepte ditt nyfødte barn, kunne du risikere dødsstraff. Dødsstraff for barnemord var også gjeldende i 1800.

Fra slutten av 1700-tallet preget opplysningstidens tanker deler av dansk-norsk rettsvesen. Noen forbrytelser ble nå sett mildere på. Et middel for å få ned antall barnedrap, var å fjerne straffen for fødsel utenfor ekteskapet. Men skammen var fortsatt like stor, det ser man i denne saken.

Les kildene og svar på spørsmålene:

1. Hva forteller Bytingsprotokollen om Karen sin barndom?

2. Som 19 åring hadde Karen allerede vært i arbeid i 11 år. Hvorfor tror du mange barn hadde det slik? Hva forteller det oss om samfunnet i begynnelsen av 1800?

3. Hvilket inntrykk får vi av Karen ved å lese rettsprotokollen?

4. Virker hennes forklaring troverdig?

5. Forsøk å tyde det som står i Tukthusprotokollen. Klarer du å finne ut hvilken straff hun fikk?

Relatert innhold

Fordypningsstoff for