Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Simulering av proteiner i hydrofile og hydrofobe omgivelser

Publisert: 06.01.2015, Oppdatert: 05.03.2017
Pepsin – hvit bakgrunn

Finn ut hvilken rolle hydrofobi og hydrofili har ved proteinfolding. Generer et tilfeldig protein og se hvordan det folder seg sammen i et vannmiljø. Bytt miljø og se hva som skjer hvis proteinet er i olje eller i vakuum i stedet for i vann.

Hvordan foldes proteiner til stabile strukturer?

Det er ulike krefter som bestemmer hvordan strukturen til et protein blir. Det spiller blant annet inn om aminosyrene som proteinet består av, har polare eller upolare sidekjeder (R-grupper). I denne simuleringen kan du eksperimentere med hvordan et protein vil oppføre seg i et miljø med vann, olje, eller i vakuum, alt etter hvilke aminosyrer det består av. Simuleringen kan kjøres i fullskjermmodus.

 

Spørsmål til simuleringen

 

Relatert innhold

Praktisk stoff

Generelt