Fagstoff

Fakta om bakterier

Publisert: 13.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Dette bør du vite om bakterier:

 • Bakterier er enkle encellede organsimer. De er små og kan ikke ses med det blotte øyet. Vi kan se bakterier i et mikroskop.
 • Bakterier er levende og tar til seg næring og formerer seg.
 • Bakterier formerer seg ved å dele seg i to. De to "nye" bakteriene er identiske.
 • Bakterier har ett kromosom, men kan ha ekstra arvestoffbiter som kalles plasmider.
 • Bakterier har cellevegg, og de kan kapsle seg inn slik at de tåler både tørke, varme og angrep fra andre celler.
 • Temperaturen bestemmer hvor raskt bakterier deler seg. Hvis forholdene er gunstige, kan en bakterie dele seg hvert 20. minutt. Kan du regne ut hvor mange vi får etter et døgn?
 • De fleste bakterier er nyttige for oss, men noen er patogene. Patogen betyr sykdomsfremkallende.
 • Noen bakterier produserer giftstoffer.
 • Bakterier har ulikt utseende. Noen er runde som kuler, noen er stavformede, og noen er spiralformede. Noen har en flagell som gjør det mulig for dem å bevege seg. Utseendet til en bakterie kan hjelpe oss til å finne ut hvilken type bakterie vi har med å gjøre.
 • Vi deler bakterier i to grupper: Gram-positive og Gram-negative. Disse gruppene får ulik farge dersom man tilsetter et bestemt fargestoff. Denne egenskapen brukes også for å bestemme hvilken type bakterier vi har med å gjøre.
 • Siden bakterier er levende, kan vi bruke antibiotika for å bekjempe dem. Noen ganger blir bakterier motstandsdyktige mot visse typer antibiotika. Vi sier at de er resistente.

indre og ytre struktur hos bakterie. ilustrasjon.    

Relatert innhold

Til fordypning

Generelt