Oppgave: Yrkessituasjon

Eksamensoppgave 1

Publisert: 24.11.2014
Eksamen ingressbilde

Denne tverrfaglige oppgaven tar for seg sentrale kompetansemål i alle programfagene. Tidsplan og organisering tilsvarer tverrfaglig eksamen på Vg2 og kan variere noe fra fylke til fylke.

Forberedelse eksamen

Du jobber som førsteårslærling i kommunen, og det lokale idrettslaget skal arrangere fotballcup. Lederen i idrettslaget ber kommunen om assistanse, og du får i oppdrag å bistå med IKT-relaterte oppgaver under arrangementet. Du skal også være med på å planlegge en hensiktsmessig infrastruktur for IKT-systemene til idrettslaget. Fotballcupen har 145 påmeldte deltakere, og administrasjonen i idrettslaget – som også utgjør arrangementskomiteen – består av fem personer. I tillegg skal fire frivillige trenere hjelpe til med organiseringen og med registrering av resultatene. Administrasjonen ønsker å ha stasjonære PC-er på kontorene sine, mens de frivillige, som skal være ute ved fotballbanen, bør ha hver sin bærbare PC eller andre hensiktsmessige enheter. For at arrangørene og trenerne skal få tilgang til resultathåndteringen, kreves det trådløst nett. Dette nettet skal også være tilgjengelig for deltakerne. På grunn av størrelsen på arrangementet er det viktig at nettet er tilstrekkelig sikret. Arrangørene vet at du har god erfaring i å bruke sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler. De ønsker derfor at du er med og markedsfører arrangementet og kommer med konkrete forslag til metoder for å gjøre informasjon tilgjengelig.

Drift og vedlikehold

 • Drift av domeneserver for idrettslaget 
  • Idrettslaget trenger en domeneserver for brukerhåndtering. 
 • Forslag til infrastruktur for IKT-system 
  • Idrettslaget ønsker en ny infrastruktur for IKT-systemet sitt. De ber om råd i forbindelse med planlegging og oppsett av nettverk med det idrettslaget trenger av IKT-løsninger. 
 • Innkjøp av datautstyr 
  • Idrettslaget trenger nytt datautstyr, spesielt til fotballcupen. De trenger datamaskiner, nettverksløsninger, programvare og annet som er hensiktsmessig for driften. 

Bruker- og driftsstøtte

 • Lagring av deltakerinformasjon 
  • Arrangørene skal lagre informasjon om deltakerne og trenger derfor en innføring i personvern og lagring av personopplysninger. 
 • Tekstbehandling og regneark 
  • De frivillige og administrasjonen har bare grunnleggende kjennskap til bruk av tekstbehandling og regneark. De vet derfor lite om hvordan de kan ta i bruk disse verktøyene på en måte som er nyttig for dette arrangementet. 
 • Forslag til etiske retningslinjer 
  • Arrangørene har tatt i bruk hashtag #fotballcupen. De ønsker at deltakerne skal kunne publisere sine egne bilder. Samtidig ønsker de å gå ut med noen etiske retningslinjer til deltakerne. 
 • Brukerstøtte til idrettslaget 
  • For at din brukerstøtte til idrettslaget skal bli mer effektiv, setter du opp et helpdesk-system for å betjene henvendelsene du får. Her må du svare, prioritere og henvise forespørslene på en hensiktsmessig måte. 

Virksomhetsstøtte

 • Anskaffelse av kontorstøttesystem 
  • Administrasjonen må gå til anskaffelse av et kontorstøttesystem, og ønsker derfor å vite hva som er fordelene og ulempene med ulike systemer. 
 • Tilpassede løsninger 
  • Arrangementet skal inkludere alle, også mennesker med nedsatt funksjonsevne. De ønsker derfor råd om hvordan de best mulig kan gjøre tilpasninger når det gjelder alt fra nettside til andre digitale hjelpemidler. 
 • Kartlegging av tilfredshet 
  • Arrangørene ønsker å kartlegge tilfredsheten med arrangementet i etterkant. De ønsker derfor noen råd om hva de bør spørre om, og hvordan de bør analysere svarene. Resultatet skal brukes til å styrke neste års arrangement.

Oppgaver:

 1. Administrasjonen sitter i et nettverk og har samlet felles dokumenter på en filserver. Opprett og del en mappe. Opprett deretter en bruker, og sett riktige rettigheter på mappen. 
 2. Det er mange utfordringer i forbindelse med barn og unge på nett, og arrangørene ønsker å vise seg som gode forbilder. Ta derfor for deg etiske problemstillinger knyttet til personvern under arrangementet. Skisser et forslag til en presentasjon for administrasjonen eller en veiledning til deltakerne. 
 3. Administrasjonen er usikker på hvilket kontorstøttesystem de bør ta i bruk. Ta for deg ulike kontorstøttesystemer og argumenter for de ulike valgene du har gjort. Ta hensyn til brukervennlighet, pris, funksjonalitet og tilgjengelighet.