Fagstoff

Underholdende undervisning

Publisert: 26.11.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Film & Kino

Film & Kino har i oppgave å styrke barnefilmens kår og repertoar på norske kinoer, tilrettelegge for bruk av film i undervisningen og å øke kunnskapen om film i skoleverket og i allmennheten.

 

Filmstudieark

Filmstudieark er pedagogiske opplegg til filmer som er aktuelle å bruke i undervisningen og som skolekino. På Film & Kinos filmstudiearksider finnes en oversikt over filmer, klassetrinn, tema og fag. Mange av filmstudiearkene er produsert av Per Olav Heimstad. Han er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999.

 

Film kan brukes kreativt

 

Star WarsStar WarsFilmer, som for eksempel Star Wars, der det gode står mot det onde, kan blant annet brukes for å diskutere etiske spørsmål.

 

 

The Simpsons movieTHE SIMPSONS MOVIE 

Klipp fra lettbente underholdningsfilmer som The Simpsons Movie kan brukes for å fange elevenes oppmerksomhet og for å innlede en undervisningstime om klima, atomkraft eller for eksempel familierelasjoner.

 

Film i historiefaget

Max Manus (1914-1996) utførte som løytnant i Kompani Linge sabotasjeaksjoner i Norge under okkupasjonen. Portrettet er fra 1945.Max Manus 

Film har stort potensial som kilde i historieundervisningen. Filmklipp fra Max Manus-filmen er blant annet brukt i dette opplegget i historie: Max Manus – en norsk krigshelt 

 

Victoria er en av filmene du kan se her på NDLA film. Film & Kino har utarbeidet filmstudieark til filmen: Filmstudieark Victoria 

Filmmediet er svært mangfoldig, og det finnes knapt et kompetansemål man ikke kan belyse ved hjelp av film. Det er til og med mulig å hente fagrettede klassesamtaler og arbeidsoppgaver ut av selv den mest lettbente underholdningsfilmen.

Filmmediet er blitt en av våre viktigste og mest populære kulturbærere, og årlig produseres det et høyt antall titler verden over. Det de har til felles, er at de er kanaler for den lange rekken med temaer vi mennesker er opptatt av. Naturlig nok inkluderer dette temaer som befinner seg i skolens læreplaner.

Alle filmer har potensial

Dermed finnes det knapt et kompetansemål som ikke kan belyses ved hjelp av en film, selv om det selvfølgelig vil variere fra fag til fag. Eksempelvis vil RLE-fagets etikkområder lett kunne gjenspeiles i det meste av film, da vurderingen av riktig versus galt er et element som inngår i bortimot samtlige filmmanus (enten det er snakk om Albert Åberg i Hokus Pokus, Luke Skywalker i Star Wars eller Derek Vinyard i American History X). Like enkelt er det nok ikke for mattelæreren å finne en spillefilm som kan hjelpe med å formidle algebra.

Man kan altså alltid bruke en film til å nå ett eller flere kompetansemål. Alltid. Selv om det gjerne er fristende å sette på en film kun for underholdningens skyld, kanskje fordi læreren selv og/eller elevgruppa trenger en pause fra undervisningen, bør man alltid vurdere å slå to fluer i en smekk. Med all respekt for avbrekk og flukt fra det faglige, så er det undertegnedes erfaring at elever virkelig verdsetter å bruke tid på en temarettet samtale rundt filmvisningen, gjerne med konkrete linjer inn i aktuelle fagtemaer på timeplanen.

Humor i alvorets tjeneste

Selv tilsynelatende lettbente underholdningsfilmer som eksempelvis The Simpsons Movie (USA, 2007), Frozen (USA, 2013) og Doktor Proktors Prompepulver (Norge, 2013) kan, om man går inn for det, generere fordypninger innen både klima/naturvern, språkforståelse, dramaturgiske virkemidler i historiefortellinger, familierelasjoner og indre konflikter. Et annet eksempel er å sette temaet mobbing på dagsordenen ved å vise de knallsterke og alvorstunge filmene Bully (USA, 2011) eller Gjenforeningen (Sverige, 2013). Samtidig kan man, ved å stille riktige oppfølgingsspørsmål, utløse tilsvarende klasseromsdebatt og elevengasjement rundt mobbetemaet gjennom humorladde produksjoner som Keeper’n til Liverpool (Norge, 2010) eller Tina & Bettina – The Movie (Norge, 2012). Altså, film kan alltid være mer enn underholdning. Hvilken som helst film kan åpne opp dører til viktige kompetansemål.

Alltid mer å hente

Derfor gjør det heller ikke noe å bruke filmer som mange i elevgruppa har sett tidligere. Med veloverveide for- og etterarbeidsoppgaver vil man kunne kaste nytt lys over elevenes tidligere filmopplevelser. Popkultursuksesser som Hunger Games- og Narnia-filmene består av så mange lag at målgruppa stadig har mye nytt å hente. Da elevene så disse filmene privat, var kanskje de færreste bevisste på Hunger Games sin rolle som en kritisk parallellskildring av vår tids sosiale og ressursmessige forskjeller globalt, eller C.S. Lewis’ hang til bibelske allegorier. Det at mange av disse store filmsuksessene baseres på velkjente bøker, er heller ingen ulempe. Det er ingen ny idé at boklesing i skolen kan underbygges av at man til slutt kan se en filmversjon sammen. Oliver Twist av Charles Dickens, Victoria av Knut Hamsun og Beatles av Lars Saabye Christensen er alle eksempler på slike filmatiseringer.

Tidskolorittklipp

Filmer trenger for øvrig ikke å brukes i sin helhet for å kunne styrke undervisningen. Man har jo ikke alltid tid til det. Hvis temaet den franske revolusjon og Napoleons-krigene skal innledes i samfunnsfagstimene, vil kanskje bare det å spille av traileren fra Waterloo (Italia/Sovjetunionen, 1970) gi god drahjelp. Eller noen klipp fra Mandela – A Long Walk to Freedom (Storbritannia / Sør-Afrika) kan benyttes om temaet er apartheid. På denne måten får elevene innblikk i en samfunnsmessig og geografisk riktig tidskoloritt, være seg klesstil, våpenteknologi, arkitektur, by-/naturmiljø og annet.

Ferdig servert

Det er selvfølgelig å foretrekke å kunne ta med en klasse på kino, men dette er ikke alltid mulig i praksis. Filmtjenester som eksempelvis NDLA film bidrar til at lærere kan velge blant en mengde filmer fra et digitalt arkiv. I 2014 er det som regel ikke lenger nødvendig å skaffe filmen på en fysisk disk (DVD). Alt man trenger, er en datamaskin koblet til både et nettverk og en prosjektør, ressurser som de fleste skoler har i dag. Film & Kino tilbyr i tillegg en lang rekke ferdig utarbeidede filmstudieopplegg på nett. Besøk gjerne www.skolekino.no. Her kan lærere og andre søke opp ønsket film (eller ønsket tema) og finne tilknyttet studieopplegg som inneholder blant annet handlingsreferat, filmomtale, konkrete henvisninger til de aktuelle fagenes læreplaner og, ikke minst, en lang rekke ulike typer oppgaver knyttet til filmens innhold – opplegg ferdig servert og til fri benyttelse.