Fagstoff

Erasmus+

Publisert: 26.11.2014, Oppdatert: 08.06.2017

Erasmus+  

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014–2020. Vi kan langt på vei si at dette er EUs utdanningspolitikk. Norge deltar i programmet på lik linje med EUs medlemsland, noe som innebærer at norske elever, lærlinger og lærere kan benytte seg av mulighetene i programmet.

Internasjonalisering

Erasmus+ byr på mange og varierte muligheter for internasjonalisering gjennom hele utdanningsløpet. For eksempel gir programmet norske lærlinger, skoleelever og lærere mulighet til å samarbeide med andre skoler, eller ha praksis i bedrifter i Europa. Studenter kan også få støtte til å ta deler av utdanningen sin ved universiteter i andre europeiske land. Her kan du lese mer om Erasmus+ for de ulike utdanningsnivåene: Studer i utlandet 

erasmus+  

Enormt budsjett

EU satser stort på ungdom og utdanning. Utdanningsprogrammet har et budsjett på 14,7 milliarder euro. Dette tilsvarer om lag 117 milliarder kroner. Til sammenligning er hele det norske statsbudsjettet på litt over 1000 milliarder kroner.

Mesteparten av disse pengene vil gå til studenter samt elever og lærlinger på fag- og yrkesopplæring, for at disse skal kunne reise ut i Europa og studere eller få relevant praksis og arbeidserfaring. I tillegg går det mye penger til skoler og lærere for at de skal kunne samarbeide om å forbedre undervisningen.

Gjennom Erasmus+ vil mer enn fire millioner personer motta støtte til utdanning, opplæring, praksis eller frivillig arbeid i utlandet. EU har som målsetting at antall personer som årlig får støtte gjennom programmet, skal dobles innen 2020.

 

demonstrasjonErasmus+ er utformet med mål om å bekjempe den høye ungdomsledigheten i Europa.  

Hvorfor satser EU på ungdom og utdanning?

Etter finanskrisen i 2008 har EU-landene hatt rekordhøy arbeidsledighet. Særlig unge under 25 år er rammet, og i enkelte land, som Spania og Hellas, er mer enn 30 % i denne aldersgruppen arbeidsledige. Erasmus+ er utformet med mål om å bekjempe denne arbeidsledigheten.

Europakommisjonen rapporterer at nærmere seks millioner unge i EUs medlemsland er uten arbeid. Samtidig er over to millioner stillinger ubesatte. Dette vitner om et betydelig gap mellom utdanning og opplæring og hvilke ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet.

Erasmus+ skal bidra til at flere unge, gjennom studier og opplæring i andre land, opparbeider seg den kompetansen det faktisk er behov for. Dette skal gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet i deres eget hjemland, men skal også bidra til arbeidsmobilitet mellom de europeiske landene.

Hvorfor satser EU på fag- og yrkesopplæring?

EU satser spesielt mye på fag- og yrkesopplæring. Det vil si at en stor andel av pengene går til elever og lærlinger på fag- og yrkesopplæring som vil dra ut i Europa for å få praksis i en bedrift der. På denne måten får man en mulighet til å lære seg ting som folk her hjemme i Norge kanskje ikke er så gode på, som for eksempel å mure med klinker eller drifte og vedlikeholde vindmøller. Andre eksempler kan være å lære å lage og servere mat på noen av verdens beste restauranter, få erfaring med andre måter å jobbe med barn eller eldre på, eller kanskje få mekke på biler der bilene lages.

Det å ha praksis fra utlandet kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet, fordi det viser at du er initiativrik og selvstendig. Grunnen til denne store satsingen er at det er altfor få fagarbeidere i Europa. Og uten gode fagarbeidere kan mye gå galt, noe som illustreres godt i denne tyske filmen som spør "Hva ville livet vært uten håndverk?".

Av samme grunn arrangeres det også skolekonkurranser, norgesmesterskap, europamesterskap og verdensmesterskap i yrkesfag.

SIU.noSIU er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet i Erasmus.  

SIU.no 

 

Aktiv Ungdom 

 

Europakommisjonen: Erasmus+ 

Nasjonale kontorer i Norge

I Norge er Senter for internasjonalisering av utdanning nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet i Erasmus+, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen av det nye programmet, Aktiv Ungdom. Utfyllende informasjon om Erasmus+ og mulighetene for å reise utenlands er tilgjengelig på nettsidene til de nasjonale kontorene, samt på Europakommisjonens nettsider.

Relatert innhold

Generelt