Fagstoff

Elektrolyse

Publisert: 22.06.2010, Oppdatert: 12.06.2013

Hva er elektrolyseHva er elektrolyse?  

Illustrasjon av krystallstrukturen i et saltKrystallgitter 

 

 

Illustrasjon av elektrolyse.Elektrolyse kobberklorid 

Elektrisk strøm i væsker

Forsøker vi å få rent vann til å lede strøm, vil vi trenge et svært fintfølende amperemeter for å få utslag. Tørt saltSalt er elektrisk nøytrale ioneforbindelser mellom kationer og anioner (positive og negative ioner). Salt løst i vann blir en elektrolytt. I fast form organiseres ionene i et krystallgitter. vil heller ikke lede strøm. En blanding av salt og vann vil imidlertid lede strøm svært godt. I metaller er det elektroner som beveger seg og fører med seg ladningene. I væsker er det ikke frie elektroner, der må transporten av elektrisk ladning foregå som en ionestrøm.

Når fast salt ikke leder strøm, er det fordi positive og negative ioner holder hverandre fast i et krystallgitter.

Elektrolyse

Elektrolyse er det som foregår når vi sender elektrisk strøm gjennom en elektrolyttEn elektrolytt er et stoff som inneholder frie ioner som oppfører seg som et elektrisk strømførende materiale. Siden elektrolytter generelt sett består av ioner i en løsning, er de også kjent som ioniske løsninger, men smeltede elektrolytter og støpte elektrolytter er også mulig.En elektrolytt er kort sagt et stoff som kan løses opp i vann og gi en løsning som er strømførende.. De kjemiske reaksjonene i elektrolytten foregår alltid ved elektrodene. Noen ganger kan vi se at det blir dannet gassbobler der, andre ganger kan det bli utfelt et metall. Under elektrolysen vandrer de positive og negative ioneneEt ion er et atom eller molekyl med ulikt antall protoner eller elektroner som gir en elektrisk ladning. Ioner med overskudd av elektroner kalles anioner og har negativ elektrisk ladning. Ioner med underskudd av elektroner kalles kationer og har positiv elektrisk ladning. i elektrolytten hver sin vei. Når de positive ionene kommer fram til den negative elektroden, mottar de elektroner fra elektroden. Når de negative ionene kommer fram til den positive elektroden, gir de fra seg elektroner til elektroden.
I resten av strømkretsen, gjennom elektrodene og ledningene, er det elektroner som strømmer.

Demoforsøk – vil saltvann lede strøm?

Demoforsøk – vil tørt salt lede strøm?

Motsatte ladninger tiltrekker hverandre

Fordi motsatte ladninger tiltrekker hverandre, blir positive ioner trukket til den negative elektroden. De negative ionene blir trukket til den positive elektroden. Begge typer ioner beveger seg gjennom væsken, og det er nettopp det som er elektrisk strøm i saltvann. Og strømmen kan gå så lenge det finnes ioner i løsningen. En væske som leder elektrisk strøm på denne måten, kaller vi en elektrolytt.