Fagstoff

Folkeavstemning: Ut av unionen

Publisert: 15.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Postkort fra 1905Postkort fra 1905.

Krigsfrykten etter at Stortinget vedtok å oppløse unionen mellom Norge og Sverige var reell, men ble avløst av forhandlinger om unionsforholdene og folkeavstemning. Etter at et klart flertall stemte ja til å oppgi unionen med Sverige, valgte Kong Oscar II den 26. oktober 1905 å si fra seg den norske tronen, og unionen ble formelt oppløst.

Folkeavstemning

Den 7. juni 1905 vedtok Stortinget å oppløse unionen mellom Norge og Sverige. Ved en folkeavstemning stemte 368 208 ja til unionsoppløsning, mens 184 stemte nei. Bare menn hadde rett til å stemme, men 244 765 kvinner hadde støttet unionsoppløsningen gjennom en underskriftskampanje.

 

NRK skole: Fire stemmer - Fredrikke Marie Qvam  

Karlstad-forhandlingene

Krigsfrykten ble avløst med forhandlinger mellom broderfolket. Det fantes flere liberale og sosialistiske krefter i Sverige som ikke ville ha krig, samt signaler fra stormaktene i Europa som ikke ønsket konflikter i Norden. Forhandlingene om vilkårene for oppløsningen av unionen foregikk i Karlstad i Sverige i august og september 1905, altså etter folkeavstemningen om unionen 13.august 1905. Grunnen til at Karlstad ble valgt, var at dette var ca. midt i mellom Stockholm og Oslo og et greit kompromiss i konflikten. Forhandlingene var harde og vanskelige, og svenskene krevde blant annet at et par norske grensefestninger ble revet. Forhandlingene dreide seg om alt fra festninger til reindrift, og mens de pågikk, ble det sendt tropper til grensen mellom landene. Den norske hæren var som tidligere underlegen den svenske, men det hadde foregått en opprustning i årene før. Forsvarsbudsjettet hadde blitt doblet på få år, fire panserskip var blant annet kjøpt inn. Men det ble aldri krig, siden mange ønsket en fredelig løsning. Forhandlingene ved Karlstad endte med den endelige unionsoppløsningen mellom broderfolket, Norge og Sverige. Den 26. oktober oppga Oscar II den norske tronen, og unionen ble formelt oppløst.

 

Resultater av folkeavstemningen for eller mot union 1905SBB Folkeavstemning Unionsoppløsningen 

Oppgaver

Aktuelt stoff