Oppgave

Krig og nøytralitetsvern

Publisert: 19.11.2014, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Kildeoppgave

Kildene som er brukt i denne oppgaven, er hentet fra Statsarkivet i Kristiansand.

 

Kildene er valgt ut og tilrettelagt til bruk på NDLA av Thomas Olsen.

 

Kart som viser områder som tyske og britiske krigsskip blokkerte under 1. verdenskrig.Kart som viser områder som tyske og britiske krigsskip blokkerte under 1. verdenskrig. Bare en smal sone var reservert til nøytral skipsfart. Klikk på bildet for å se større versjon.   

Hjulrytterkompaniet på Gimlemoen i 1914Hjulrytterkompaniet på Gimlemoen i 1914 under ledelse av kaptein Einar Keim.  Klikk på bildet for å se en større versjon.

Krig i Europa – norsk nøytralitet

28. juni 1914 ble Østerrike-Ungarns tronarving, Franz Ferdinand, skutt og drept under et besøk i Sarajevo. En måned etter drapet gikk keiserriket til krig mot Serbia. 1. august samme år erklærer Tyskland krig mot Russland. 4. august erklærer England krig mot Tyskland, etter at tyske tropper har angrepet Belgia/Frankrike. Europa sto i brann.

Norge inntok en nøytral stilling, selv om krigshandlingene foregikk rett utenfor norskekysten. Klokka 04.00 natt til 2. august ble den første bataljonen i Kristiansand mobilisert. Oppgaven deres var å verne norsk nøytralitet.

Generalmajor Alf Lund i full uniformGeneralmajor Alf Lund 

Kilde oppgave 1

Utgående brev fra 3. brigade 

 

Oppgave 1

Studer kilden Utgående brev fra 3. brigade (distriktskommando) i Kristiansand skrevet av generalmajor Alf Lund.

 

 1. Hva var foranledningen til at 3. brigade ble mobilisert 2. august?
 2. Hvor mange mann ble innkalt til tjeneste?
 3. Hvilke andre ressurser ble rekvirert?
 4. Studer bildet øverst på sida av Hjulrytterkompaniet. Hva slags utrustning hadde denne militærtroppen?
 5. De nordmennene som fremdeles har minner om 1. verdenskrig, forteller at de fikk lite kjennskap til det som foregikk av militær mobilisering. Hvilken instruks fikk avisene i Kristiansand i forbindelse med mobiliseringen?
 

En offiseres hverdag under første verdenskrig i Kristiansand dokumentert av Einar Keim.En offisers hverdag under første verdenskrig i Kristiansand dokumentert av Einar Keim.   

Kilder oppgave 2

Oppgave 2

Norge inntok en nøytral stilling i 1. verdenskig. Men krigen hadde likevel stor innvirkning på hverdagslivet.

 

Einar Keim var kaptein for Hjulrytterkompaniet på Gimlemoen. I brevet han skrev til bestefaren vinteren 1915, får vi et innblikk i hvordan krigen preget livet i Kristiansand.

 

 1. Hvilken kontakt hadde den norske nøytralitetsvakten med de krigførende partene?
 2. På hvilken måte påvirket krigen skipsfarten?
 3. Hvordan preget krigen dagliglivet i byen?
 4. Studer brevet fra Christiansands Dampbageri & Knækkebrødfabrikk. Hvilken betydning fikk mobiliseringen for lokale bedrifter som denne?
 

Kilder oppgave 3

Plakat som viser italienske, tyske, franske og engelske arbeidere som hyller revolusjonen..Sovjetisk plakat fra 1920. Tyske, italienske, franske og engelske arbeidere hyller revolusjonen. 

Oppgave 3

 1. Studer Forsvarsdepartementets pressemelding i februar 1915. Hva går pressemeldingen ut på? Hvorfor tror du den ble sendt ut?
 2. Studer kilden Bekjentgjørelse fra Forsvaret oktober 1915. Hvilke regler gjaldt for fartøyer i norsk farvann?
 3. Studer kildene Telegram fra justisdepartementet 1915 og de to første sidene i Etterretningssaker, kopibok 3. brigade. Hvilke tiltak ble gjort for å hindre fri flyt av informasjon?
 4. Studer de to siste sidene i kilden Etterretningssaker, kopibok 3. brigade (rød skrift). Ved krigens slutt november 1918 gikk det ut ordre om å sikre militært utstyr i norske våpendepoter. Hvordan skulle dette gjøres, og hvilken begrunnelse blir brukt?
 5. Hvilken sammenheng tror du denne ordren har med situasjonen i Russland i 1918 og synspunkter som kom til uttrykk i den norske arbeiderbevegelsen?
 
Relatert innhold

Aktuelt stoff for

Oppgave