Oppgave: Arbeidsoppdrag

Oppgave om reklamefilm

Publisert: 12.11.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Baby med øreklokker

For første gang har Operasjon Dagsverk (OD) laget en kampanjefilm. Med utgangspunkt i denne filmen skal du jobbe med kommunikasjonsmodellen og ulike former for massekommunikasjon. 

Oppgave 1

Se denne reklamefilmen for Operasjon Dagsverk én eller flere ganger:

 

Etter at du har sett reklamefilmen, skal du reflektere over følgende:

  1. Hvem er avsenderen i denne reklamefilmen, og hvem er målgruppe/mottakere?
  2. Hva er budskapet, og hvordan blir dette kodet og dekodet?
  3. Hva mener du kan oppfattes som støy i denne filmen?

Oppgave 2

Foreslå andre former for massekommunikasjon som OD kan benytte. Vurder om budskapet bør kodes annerledes enn i reklamefilmen, dersom man bruker andre kommunikasjonsformer.

Relatert innhold

Generelt