Oppgave: Simulering

Rollespill om kildekritikk

Publisert: 29.10.2014, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

logo for hvor har du det fra 

Denne oppgaven er laget av NDLA for Kampanjen for journalistikken.

 

 

Tidsbruk og roller sak 1

45 min pr. rollespill, inklusiv oppsummering i klassen.

Start med å fordele følgende roller i gruppa:

 • journalister
 • bonde
 • hundeeier
 • politibetjent
 • nabo 1
 • nabo 2

 

 

Rollespill

Elevene i klassen får tildelt roller som journalister eller kilder.

 

Oppdrag journalister:

Dere er journalister i lokalavisa. På morgenmøtet i redaksjonen får dere tildelt to saker. I første fase skal dere samle inn informasjon fra disse kildene. Deretter skal dere vurdere om kildene er troverdige. Er det førstehåndskilder eller andrehåndskilder? Velg hvilke kilder dere vil bruke, og hvilke dere ikke vil bruke. Begrunn valget. Når dere har gjennomført intervju med alle de involverte, skal saken oppsummeres og presenteres for klassen.

 

beitende sauer. Foto.   

Sak 1

Case:

To naboer er i konflikt. Den ene er bonde og har sauer på jordet sitt. Den andre naboen har en hund som han liker å ha løs på tomta si. Noen har tipset lokalavisa. På morgenmøtet blir redaksjonen enige om å lage en sak om denne nabofeiden.

 

  

Rolle: Bonde

Rollebeskrivelse (leses kun av den som spiller rollen) Se beskrivelse

Du er opprørt og sint på naboen din som alltid skal ha hunden sin løs. Du mener hunden jager sauene dine og påfører dem unødvendig stress. I tillegg mener du bestemt at denne nabohunden har drept to av sauene dine. Du har ikke sett at det var denne hunden, men mener det ikke kan være noen andre som har gjort det. Du truer nå med å skyte hunden dersom du ser at den nærmer seg sauene dine.

skjul

 

 

Rolle: Hundeeier

Rollebeskrivelse (leses kun av den som spiller rollen) Se beskrivelse:

Du er opprørt og sint på naboen din som er bonde. Han mener hunden din jager sauene hans. Men du har alltid hunden din under oppsyn når den er løs, og du er sikker på at den aldri har vært over på bondens tomt. Du nekter å ha hunden i bånd, når den ikke har gjort noe galt. I tillegg mener du det er frekt og unødvendig av bonden å true med å skyte hunden din. Du vet at hunden din ikke har drept sauene til naboen, siden du alltid følger med på hunden din. Du har anmeldt bonden for uvettig bruk av våpen, da bonden flere ganger har truet med gevær og sagt at han vil skyte hunden.

skjul

 

 

Rolle: Politibetjent

Rollebeskrivelse (leses kun av den som spiller rollen) Se beskrivelse:

Du har flere ganger blitt tilkalt til en gård på grunn av nabobråk. Bonden mener at naboen har en hund som jager og dreper sauene hans. Dere har blitt tilkalt to ganger fordi sauer er funnet drept. Bonden har ikke sett hvem som har drept sauene. Naboen, som eier hunden, mener at han alltid passer på hunden når den er løs ute, og at det derfor er helt umulig at det kan være hans hund som har drept sauene. Hundeeieren har anmeldt bonden for uvettig bruk av våpen, siden bonden flere ganger har truet med gevær og sagt at han vil skyte hunden.

skjul

 

 

Rolle: Nabo 1

Rollebeskrivelse (leses kun av den som spiller rollen). Se beskrivelse:

Du har to naboer som krangler. Den ene, som er bonde, mener at den andre naboens hund jager og dreper sauene hans. Du vet ikke om dette er sant eller ikke, men du synes det er plagsomt med denne kranglingen. Dessuten synes du hundeeieren bråker plagsomt mye på nettene i helgene, og at hunden hans bjeffer for mye når den er ute. Når journalistene snakker med deg, forteller du at du kanskje tror at du har sett denne hunden angripe sauene. Det er en fordel for deg om hundeeieren ikke får beholde hunden sin.

skjul

 

 

Rolle: Nabo 2

Rollebesrkivelse (leses kun av den som spiller rollen) Se beskrivelse:

Du har to naboer som krangler mye. Den ene, som er bonde, mener at den andre naboens hund jager og dreper sauene hans. Du vet ikke om dette er sant eller ikke. Bonden truer hundeeieren med gevær og sier ofte at han skal skyte hunden. Du har små barn og synes dette er svært ubehagelig. Du liker ikke at naboer går rundt med skytevåpen og truer med å skyte. Du tror ikke noe på at naboens hund kan være så ille at det er grunn til å skyte den.

skjul

 

 

Tidsbruk og roller sak 2

45 min pr. rollespill, inklusiv oppsummering i klassen.

 

Start med å fordele følgende roller i gruppa:

 • mann (20 år)
 • politibetjent
 • eier av utestedet
 • ansatt i baren
 • mann i samme dokø
 • kvinne på utestedet

ung mann på bar  

Sak 2

Case:

En mann på 20 år har blitt slått ned på et utested. Lokalavisa blir tipset om saken.

 

Mann (20 år)

 

Rollebeskrivelses (leses kun av den som har rollen). Se beskrivelse:

Du har blitt slått ned på et utested. Grunnen til at du ble slått ned, er at du startet å krangle med en annen mann i dokø. Det som i starten var en diskusjon om hvem som stod først i køen, ble etter hvert alvorlig. Du husker at den andre mannen tok tak i skjortekragen din, og at alt så ble svart. Du husker ikke mer før du kom til deg selv på utsiden av utestedet. Noen hadde fått deg ut og tørket bort det verste blodet. Gjerningsmannen var borte. Du reiste på legevakta og fikk konstatert brudd i nesa samt alvorlig hjernerystelse som følge av fallet etter slaget. Du ønsker ikke å stå fram med navn i avisa.

skjul

 

 

 

Politibetjent

Rollebeskrivelse (leses kun av den som har rollen) Se beskrivelse:

Du bekrefter at det har vært en episode på et utested. En ung mann har blitt slått ned og er nå fraktet til legevakten. Gjerningsmannen er ikke tatt.

skjul

 

 

 

Eier av utestedet

Rollebeskrivelse (leses kun av den som har rollen). Se beskrivelse

Du er ikke interessert i å kommentere denne saken noe særlig, da det ikke er spesielt positivt for ditt utested. Du sier at du var på jobb på det aktuelle tidspunktet, men at du ikke har sett noe spesielt. Du forteller også at stort sett oppfører kundene deres seg veldig fint. Det er generelt lite fyll og bråk på utestedet.

skjul

 

 

 

Ansatt i baren

Rollebeskrivelse (leses kun av den som har rollen). Les beskrivelse:

Du har fått beskjed av sjefen din at det er bare han som får uttale seg om saken. Du fikk med deg hva som skjedde, men kan ikke si noe om det til journalistene.

skjul

 

 

 

Mann i samme dokø

Rollebeskrivelse (leses kun av den som har rollen). Les beskrivelse:

Du stod i samme dokø som de to mennene som kranglet. Du var ganske beruset da det skjedde, og husker ikke helt detaljene. Du fikk med deg at noen slo, og at han ene gikk i bakken. Og du mener å huske at det var han som ble slått ned, som startet hele krangelen.

skjul

 

 

 

Kvinne på utestedet

Rollebeskrivelse (leses kun av den som har rollen) Les beskrivelse:

Du har ikke sett noe av det som har skjedd, men du har hørt fra andre at det var en kjempestor slåsskamp i dokøen på utestedet. Du var og danset da det skjedde og fikk det derfor ikke med deg. Men flere har sagt til deg at de involverte var veldig sinte, og at det var han som ble slått ned, sin egen feil, siden han var svært provoserende.

skjul