Oppgave: Repetisjon

Strukturer utenfor cella

Publisert: 30.10.2014, Oppdatert: 03.08.2017
Cellemembran med glykokalyks

Dette er øvingsoppgaver hvor du skal jobbe med de beskyttende strukturene som finnes utenpå cellemembranen, slik som cellevegger, cilier og lag med geléaktig konsistens.

Mikroskopbilde som viser cellevegger og kloroplaster i ei mosecelle.Moseceller med tydelige cellevegger og kloroplaster. Moser mangler lignin i celleveggene og blir derfor aldri store. 

Flimmerhår i bevegelse.

 1. Hvilken nytte har plantene av celleveggen?
 2. Hva består celleveggen av hos
  1. Planter?
  2. Sopp?
  3. Brunalger?
 3. Hva er cellulose bygd opp av?
 4. Hvilken organell er det som hovedsakelig skiller ut de stoffene som brukes til å danne celleveggen?
 5. Hva kalles åpningen gjennom celleveggen som forbinder plantecellene, og hva brukes den til?
 6. Hva finnes utenpå cellemembranen hos dyreceller, og hvilken betydning har dette?
 7. Hvordan kan immunsystemet oppdage at en av kroppens celler er infisert?
 8. Har flageller og cytoskjelett noe til felles?
Relatert innhold