Aktualitet

25 år siden Berlinmurens fall

Publisert: 05.11.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Huskelappen

  • Berlinmuren delte Berlin fra 1961 til 1989.
  • Berlinmuren gikk rundt de tre sonene som de vestlige allierte hadde kontroll over.
  • Av de som forsøkte å flykte over Berlinmuren var det få som lyktes. Svært mange ble skutt og drept.
  • Berlinmuren ble åpnet 9. november 1989.
  • Tyskland ble samlet til ett land i oktober 1990.

 

 

Grafikk

murens fall skjermdump 

Grafikk: 25 år siden murens fallOpphavsmann: nyhetsgrafikk.no   

 

 

kart Tyskland og BerlinKart over okkuperte Tyskland og Berlin etter 2. verdenskrig 

 

 

President Ronald Reagan holder tale ved Brandenburger Tor i Berlin 12. juni 1987."Tear down this wall." USAs President Ronald Reagan holdt i 1987 en tale ved Brandenburger Tor hvor han utfordret Sovjetunionens leder, Gorbatsjov, om å rive Berlinmuren.   

 

Ungdommer klatrer opp på Berlinmuren november 1989Ungdommer klatrer opp på Berlinmuren november 1989 

 

En mann hakker løs på Berlinmuren 15. november 1989En mann hakker løs på Berlinmuren 15. november 1989 

Bildegalleri

Flere bilder finner du i
Bildegalleri: Berlinmuren 

 

Eksterne lenker

NRK Skole: Berlinmurens fall 

Murens fall. Fra fredelig revolusjon til tysk gjenforening  

 

Vest-Berlinere på Berlinmuren, november 1989Vest-berlinere på Berlinmuren ved Brandenburger Tor, 10. november 1989

9. november 2014 er det 25 år siden Berlinmuren falt, og Øst- og Vest-Berlin igjen ble én by etter å ha vært delt siden muren ble bygget i 1961.

Bakgrunn

Etter 2. verdenskrig ble Berlin delt i fire sektorer, styrt av de fire seiersmaktene fra krigen: Storbritannia, Frankrike og USA hadde tre sektorer i den vestlige delen av Berlin, Sovjetunionen hadde den østlige delen.

Da spenningen økte mellom øst og vest på slutten av 1940-tallet, ble Den tyske demokratiske republikk, DDR (Øst-Tyskland) opprettet som en kommunistisk stat med støtte fra Sovjetunionen. Berlin ble liggende i Øst-Tyskland, men med den vestlige delen fortsatt som en egen sone inne i det kommunistiske landet. I Berlin gjaldt andre regler og det var åpent for berlinere å bevege seg mellom sektorene, i motsetning til mellom Øst- og Vest-Tyskland.

Muren bygges

Bygging av BerlinmurenBygging av Berlinmuren

Berlinmuren ble oppført i 1961 etter at over tre millioner mennesker hadde flyktet fra øst til vest gjennom Berlin siden landet og byen ble delt etter 2. verdenskrig. Dette utgjorde 20 prosent av Øst-Tysklands befolkning, for det meste godt utdannede unge.

For å få stoppet denne masseflukten, bestemte de østtyske myndighetene å få bygget en mur rundt den vestlige delen av Berlin. I løpet av natten til den 13. august 1961 startet de med å stenge grensen, bl.a. med piggtrådgjerder, og raskt ble også byggingen av muren startet. Soldater sto vakt med ordre om å skyte alle som forsøkte å flykte.

Berlinmuren var mer enn en mur. I mellom den vestlige og østlige delen av muren lå det et åpent område, ofte minebelagt og med snubletråder. Hvis man ønsket å flykte var det ikke bare å klatre over en mur i løpet av nattens mulm og mørke. Innenfor disse områdene, gjerne kalt dødssoner, var det også utplassert vakttårn med bevæpnede vakter.1 

I løpet av de årene muren sto var det mange som forsøkte å flykte fra Øst- til Vest-Berlin. Få lyktes, mange ble tatt og mange ble også skutt under flukten. Den siste som ble skutt under forsøk på å flykte var i 1989, kun få måneder før muren ble åpnet.

Krise i DDR i 1989

President Mikhail Gorbachev hilser den Øst-Tyske lederen Erich Honecker i Berlin 6. oktober 1989Sovjetunionens leder, Mikhail Gorbatsjov, hilser den Øst-Tyske lederen Erich Honecker i Berlin i forbindelse med DDRs 40årsjubileum, 6. oktober 1989. Kysset har siden blitt kalt "dødskysset" siden Honecker kort tid etter måtte gå av, og var symbolsk for hendelsene som førte til Berlinmurens fall og Tysklands samling.

I 1989 ga Sovjetunionens leder, Mikhail Gorbatsjov, et klart signal om at Sovjet, i motsetning til tidligere, ikke ville gripe inn hvis befolkningen i østblokklandene ville styrte de reformfiendlige kommunistregimene sine.2 

Signalet fra Gorbatsjov kom på et tidspunkt hvor det var økonomiske vanskeligheter i DDR, forurensingen var stor, og misnøyen i befolkningen økte. I 1989 åpnet flere av nabolandene, bl.a Ungarn og Tsjekkoslovakia sine grenser. Østtyskerne hadde alltid hatt adgang til å reise over grensen til andre østblokkland. Nå dro de for å søke innreise ved Vest-Tysklands utenriksstasjoner, bl.a. i Praha hvor 6000 visumsøkende østtyskere befinner seg i slutten av september 1989.

I oktober markerte DDR sitt 40-årsjubileum. For at ikke bilder av 6000 flyktninger skulle ødelegge jubileet og den storslåtte markeringen, ble det avtalt at flyktningene i Praha kunne få reise til Vest-Tyskland hvis de forlot Tsjekkoslovakia i lukkede DDR-tog. Det hele gikk galt da 3000 mennesker forsøkte å få tilgang til togene. Deretter fulgte voldelige sammenstøt med politiet i Dresden, og i dagene som fulgte var det demonstrasjoner i mange byer over hele landet.

Demonstrasjoner

Etter 9 dager med demonstrasjoner går Erich Honecker, stats- og partisjef siden 1971, av. Han blir etterfulgt av Egon Krenz som annonserer en politisk snuoperasjon, men folket hadde ingen tillit til han og presset fra demonstrantene øker. 4. november ble det holdt en stor demonstrasjon på Alexanderplatz hvor en halv million mennesker deltok, og den 7. november trekker regjeringen seg.3 

Åpningen av muren

Den 9. november var hovedsaken på tv-nyhetene at "DDR åpner grensene". En talsmann fra SED, det kommunistiske partiet, annonserte en ordning som gjør at øst-tyskere kan reise til Vesten uten "særlige grunner". Da han fikk spørsmål om når denne ordningen skulle tre i kraft svarte han "nå, med det samme". Resten er historie. Innbyggere i både Øst- og Vest-Berlin tar til gaten og går mot grenseovergangene. Mange hundre tusen mennesker presser på til vaktene ikke kan stå i mot lenger, og alle overgangene både i Berlin og langs hele grensen mellom Øst- og Vest-Tyskland blir åpnet.

Gledesscenene var overveldende. Etter 28 år hadde Berlinmuren falt. I dagene som fulgte hakket folk løs på muren for å få dette symbolet på adskillelse revet.

Relatert innhold

Lenke

Til fordypning

Generelt