Oppgave

Velg yrkesfag - bli ingeniør!

Publisert: 16.10.2014, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Oppgave

Se nærmere på leserinnlegget "Velg yrkesfag – bli ingeniør!"

To byggingeniører foran en byggeplassSom byggingeniør jobber du med å planlegge nye bygg og anlegg. 

Les eksempelteksten "Velg yrkesfag – bli ingeniør!"  og jobb med spørsmåla nedenfor:

 

 1. Hva er tema for dette leserinnlegget, og hvilket syn er det skriveren forfekter?
 2. Hvilken målgruppe henvender hun seg til?
 3. Innlegget følger i all hovedsak grunnoppskrifta «den gylne handa». Pek på konkrete trekk ved teksten som beviser dette.
 4. Hvordan bruker skriveren egen person og egne erfaringer (= egen troverdighet) i argumentasjonen?
 5. Se på setningsbygninga. Er setningene lange eller korte? Hvilke konjunksjoner og subjunksjoner er brukt? Oppleves språket som lett eller tungt?
 6. Hva vil du si er de ti viktigste plussorda i teksten? Er klassen enige om hvilke ord som er viktigst?
 7. Hvilke andre språklige virkemidler har skriveren brukt?
 8. Har skriveren klart å velge innhold, språk og tone som kan overbevise målgruppa? Grunngi svaret.
 
Relatert innhold