Oppgave: Arbeidsoppdrag

Ungdom og økonomi

Publisert: 15.10.2014
Sparegris

Det er lurt å starte tidlig med å spare penger til bolig. Er du i gang med å spare?

Logo NDLAktuelt.  

  • 8. oktober 2014 la finansminsteren frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. Les mer om statsbudsjettet.

Se denne filmen om to unge mennesker som skal søke om lån i banken.

Oppgave 1 – Boligsparing for ungdom (BSU)

Hvis du er mellom 13 og 33 år kan du sette inn penger på en BSU-konto hos de aller fleste banker. Dette gir skattefordeler og vanligvis langt høyere rente enn det andre typer kontoer kan gi. Grensen for maksimalt årlig innbetalt sparebeløp er 25 000 kroner, og taket for samlet innbetalt sparebeløp er 200 000 kroner. Beløpet ble ikke endret i budsjettforslaget for 2015.

  1. Gå inn på hjemmesidene til minimum tre banker og sjekk ut hvilke muligheter for BSU-sparing som tilbys.
  2. Sammenlign rentebetingelsene.
  3. Undersøk i klassen hvor mange som har BSU-konto.

Oppgave 2 – Frikortgrensen

Skoleelever og studenter betaler ikke skatt på de første 39.950 kronene som de tjener per år. I forslaget til statsbudsjett for 2015 ble frikortgrensen hevet til 50.000 kroner. Flere har tatt til orde for at den bør bli hevet ytterligere, blant annet for å motivere ungdom til å jobbe mer om sommeren.

  1. I forslag til statsbudsjett blir frikortgrensen hevet til 50.000 kroner. Drøft i klassen om dette tiltaket vil føre til at flere ungdommer vil jobbe om sommeren.
  2. Hva er et frikort?
  3. Finn ut hvordan du går fram for å skaffe deg frikort.
  4. Hva er et skattekort?
  5. Hva er en selvangivelse?
Relatert innhold