Fagstoff

Virus må inn i celler

Publisert: 13.10.2014, Oppdatert: 02.08.2017
HIV-virus fester seg til reseptorer på en T-lymfocytt (tegning)

Så lenge et virus befinner seg utenfor en levende celle, har det ingen av de funksjoner som kjennetegner en levende organisme. Situasjonen endres raskt så snart virus kommer seg inn i en celle. Alle typer organismer kan angripes av virus, men måten dette skjer på, varierer med type virus og de vertscellene som angripes. Siden man slett ikke kjenner alle typer virus, finnes det nok flere metoder enn de vi kjenner i dag.

Tegning av virusreplikering i en celle.Herpesvirus. Virusets lipidmembran smelter sammen med vertscellens membran slik at viruset tømmes inn i cytoplasmaet. Nye virus blir omsluttet av vertscellens membran idet de forlater cellen.

Binding til vertsceller

Virus angriper spesifikke celler fordi de binder seg til bestemte reseptorer som hjelper viruset med å komme gjennom cellemembranen. Ingressbildet viser hiv-virus som kun binder seg til reseptorer på T4-lymfocytter.

Endocytose

Cella kan oppfatte viruspartikkelen som noe nyttig og tar den aktivt opp ved endocytose. Cellemembranen bukter seg inn og omslutter viruspartikkelen. Deretter avsnøres en liten blære som transporterer viruspartikkelen inn i cella. Blæra kan så smelte sammen med et lysosom, slik at arvestoffet med proteinkapselen slippes ut i cytoplasmaet.Tegning av virus som passerer cellemembranen ved endocytose.Virus tas opp i celler ved endocytose på flere måter. 

Tegning av bakteriofager som injiserer sitt DNA i en bakterie.Bakteriofager sprøyter sitt arvestoff inn i en bakterie. 

En sort bladlus stikker en lang snabel inn i et blad.En bladlus som suger plantesaft, kan injisere virus i planten.

Membransammensmelting

Membranen som er ytterst på enkelte virus, kan smelte sammen med cellemembranen hos vertscella, slik at viruset kommer seg inn i cella. Tegning som viser hvordan virus entrer en celle i tre trinn.Membransammensmelting.Slik membransammensmelting er spesielt enkel når viruset  er blitt svøpt inn i deler av membranen fra den cella hvor viruset ble produsert. Nye vertsceller vil da identifisere viruset som noe kjent fra egen kropp.

Injisering

En tykk cellevegg kan være en barriere mot virus. Hos planter og sopp kommer viruset inn der det er skader, eller via insekter som injiserer viruset direkte i cella. Bakteriofager lar kapselen bli igjen utenfor og injiserer bare sitt arvestoff gjennom celleveggen hos bakterier.

  Influensa-angrep – virus invaderer kroppen

Oppgaver

Aktuelt stoff for

Relatert innhold

Faglig