Aktualitet

Når døden tjener livet

Publisert: 20.10.2014, Oppdatert: 25.05.2018
Organdonasjon – giver og mottaker

Når organer som for eksempel nyrene svikter, kan en ny nyre fra en levende eller død donor bli redningen. Siden det er langt færre givere enn potensielle mottakere, er det mange som står på ventelister for å få et nytt organ.
Har du tatt stilling til organdonasjon?

 

 

Tegning av kropp med de sju organene som kan doneres.Vi har syv organer vi kan gi bort.  

I dag (2014) er det syv organer som kan transplanteres: hjertet, to lunger, to nyrer, leveren og bukspyttkjertelen. Vev som hornhinner, hud og blodårer med klaffer blir også benyttet i transplantasjoner.

 

Friske levende donorer kan gi en nyre, beinmarg og en del av leveren, men de andre organene og vevstypene som er nevnt, må komme fra en død donor.

 

Nærbilde av øye der ny blank hornhinne er sydd på.Hornhinnetransplantasjon er den hyppigste formen for transplantasjon i verden. 

 

Dyr som reservedelsprodusenter.  

 

Refleksjonsoppgaver – organdonasjon. 

 

 

En egypter viser fram arret etter at han solgte sin nyre.Dette ekteparet fra Kairo solgte hver sin nyre for 2 300 dollar. I følge WHO er Egypt blant de seks landene i verden med mest organtrafficking. 

Organdonasjon – en gave for livet

Hvert år opplever mange familier at en av deres nærmeste blir så alvorlig skadet eller syk, at livet ikke kan reddes. Da kan spørsmålet om organdonasjon melde seg. For mange oppleves det som ekstra belastende å skulle ta stilling til organdonasjon på vegne av den døende.

Hvis flere hadde snakket om sin holdning til donasjon ville avgjørelsen kanskje blitt enklere for de pårørende i en slik situasjon. Hver enkelt av oss kan ta en avgjørelse mens vi lever og informere våre nærmeste om vår holdning til donasjon. Det er også mulig å vise sitt samtykke skriftlig ved å fylle ut et donorkort.

Hvem kan bli donor?

Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense for å være donor. Mor og datter omfavner hverandre.Pårørende må ta vanskelige avgjørelser i en sorgsituasjon.Forutsetning for donasjon av vitale organer som hjerte og lunger, er at donor er hjernedød og at pasienten døde på et av landets godkjente donorsykehus. I Norge er det lovpålagt å gjennomføre en røntgenundersøkelse som kan påvise at det ikke er noen sirkulasjon i hjernen, før organdonasjon kan finne sted.

Når donasjon er aktuelt, skal helsepersonell alltid spørre de pårørende om de kjenner den avdødes holdning til donasjon. Selv om loven åpner for muligheter til å benytte organer fra avdøde til transplantasjoner uten at det foreligger tillatelse fra avdøde eller pårørende, så gjøres dette aldri i Norge.1 

En kropp satt sammen av puslespillbrikker. Av de 40 000 personer som dør i Norge hvert år er det mindre enn 0,5 % som egner seg som donorer, det vil si mindre enn 200 personer.


Vevsforlikelighet

En gjennomsiktig pose med mørk rød væske.Beinmarg For å minske faren for avstøting, velger man organer fra donor med en vevstype som er mest mulig lik vevstypen til mottakeren. Eneggede tvillinger har identiske vevstyper, men alle slektninger har mer og mindre like vevstyper. Når det er mulig, blir derfor slektninger brukt som givere. Dette gjelder spesielt nyre- og beinmargstransplantasjoner.

Medikamenter demper immunforsvaret

Tegning av celler.T-hjelperceller går til angrep på celler med fremmede vevstyper, men cyclosporin demper immunreaksjonene og avstøtingsmekanismene hemmes.Pasienter som har fått transplantert organer, må bruke medisiner som demper immunresponsen hele livet. I starten, når medisindosene er størst, er pasienten utsatt for infeksjoner og må oftest oppholde seg i isolat for å unngå smitte. Når dosene senere trappes ned, er det en kritisk fase hvor man håper at kroppen vil godta det nye organet.

Etikk og jakten på organer

Mangelen på organer har ført til illegale virksomheter, men også til forskning på nye måter å skaffe vev og organer på. Kanskje kan organer fra genmodifiserte dyr redusere ventelistene? Vi kan også dyrke vev og organer på laboratoriet ved hjelp av stamceller. Spiller det da noen rolle hvor stamcellene kommer fra, og er det greit at de som kan betale kjøper seg et organ?

Les mer om svartebørshandel og dyr som reservedelsprodusenter.

Se mer og få mange gode historier hos Stiftelsen organdonasjon.