Oppgave: Arbeidsoppdrag

Wiki og veggavis

Publisert: 01.10.2014, Oppdatert: 05.03.2017
Ungdommer gjør gruppearbeid

Wiki og veggavis kan egne seg til et klasseprosjekt. Enkelte klasser i kommunikasjon og kultur lager en egen wiki som fungerer som en slags lærebok. De enkelte elevenes produkt blir del av et felles produkt. Produktet vil utvides etter hvert som elevene arbeider med det, men det bør være ukentlige delmål slik at prosjektet ikke blir uoversiktlig. En veggavis egner seg mer til et avgrenset tema.

På Skien videregående skole laget KK3-klassen veggaviser høsten 2014 etter å ha besøkt utstillingen "Be Democracy" på Nobels Fredsinstitutt og en utstilling om norske sigøynere på Interkulturelt museum. Avisene ble arrangert i en ustilling, og vi arrangerte en vernissasje med andre inviterte klasser til åpninga. Arbeidene ble så vurdert av medelever ut fra kriteriene om sammensatte tekster.

VeggavisFra utstillingen VeggavisFra utstillingen 

Hva er en wiki?

Ordet wiki har opprinnelse i det hawaiiske uttrykket «wikiwiki», der det betyr kjapp eller rask. En wiki er en eller flere nettsider eller dokumentsamlinger som er opprettet for å gi brukerne/leserne muligheten til å bidra til innhold og til å redigere det. Wikier er kjent for å gjøre det enkelt å lenke sider og å gi muligheten til å koble innhold på en mer fleksibel måte. Les mer om wiki her.
Vil dere se hvordan en videregående skole bruker wiki i KK, kan dere kopiere denne adressen i nettleseren http://kkporsgrunnvgs.wikispaces.com/.

Tips for wiki

 1. Det anbefales at læreren oppretter wikien og er administrator. Elevene blir medlemmer i wikien og kan dermed skrive og redigere tekstene i den.
 2. Første side i wikien bør fungere som en forside. Ut fra denne lager dere sider. Denne forsiden bør inneholde en kort presentasjon av prosjektet (se wiki-en til Porsgrunn vgs. som ønsker velkommen).
 3. Læreren bør opprette de fleste sidene på forhånd (f.eks. med utgangspunkt i læreplanen eller temaer i lærestoffet) slik at det ikke blir uendelig mange sider og dermed vanskelig å finne fram i wikien.

Arbeidet med en wiki er ganske selvinstruerende, men det kan være lurt å være litt realistisk og slå seg til ro med at produktet kanskje ikke blir veldig profesjonelt første gang dere prøver det. Fordelene med en wiki er at alle kan redigere innholdet, og at dere har en meny som viser innholdet i hele wikien. Slik kan wiki bli en god måte å organisere fagstoff på. Les mer om Om Wiki på Wikipedia og Wikispaces.

Vurdering av wiki

Det er ikke alltid så enkelt å vurdere store prosjekt med flere deltagere. Noen bidrar mer enn andre, og det er noen bidrag som er mer synlige enn andre. En måte å løse dette på er at elevene skriver navn på de sidene de lager, enten det er i wikien eller i avisa. Men i en wiki kan det være flere forfattere, og det anbefales da at de elevene som endrer eller tilfører fagstoff, fører opp sitt navn som medforfattere. Omskriving og redigering er også en del av prosessen og bra for prosjektet, og de som er med på å forbedre tekstene, bør derfor også stå oppført som medforfattere. Dette kan kontrolleres av lærer. Ved prosjektets slutt kan lærer vurdere de enkelte sidene elevene har laget. Det anbefales også at det blir gjort en sluttvurdering etter at prosjektet er ferdig, som en individuell prøve der fagstoffet til prøven også er hentet fra klasseprosjektet.
Se også Å vurdere sammensatte tekster.

Veggavis

Veggaviser er en uttrykksform som kanskje ikke virker like aktuell i dagens samfunn når man skal spre en idé eller informasjon. Lokal-TV, sosiale medier og aviser har overtatt denne rollen. Med digital hjelp er det imidlertid mye som kan tale for at en slik avis kan få en renessanse. En veggavis inneholder mer informasjon enn det vi finner på en vanlig plakat. Det er på mange måter en stor brosjyre. Ifølge Caplex er en veggavis «store plakater som slås opp på offentlige steder, ofte med kritikk mot det rådende regime el. enkelte politiske ledere. Ble særlig kjent under kulturrevolusjonen i Kina 1966–70».

Tips for veggavis

Disse rådene er videreutviklet ut fra Høyskolen i Oslo sine hjemmesider for kunsthåndverk:

 1. Når du arbeider med en veggavis, er det ofte store deler skriftlig informasjon som skal formidles, men man bør ikke gjøre avisen for teksttung.  · 
 2. Lag overkrifter og avsnitt slik at leseren enkelt kan finne fram i informasjonsmengden. ·
 3. Farge eller større skrift kan være en måte å rette oppmerksomheten mot de ulike avsnittene på. Det kan også være fint med mindre overskrifter over avsnittene.
 4. Dersom informasjonen har en rekkefølge, kan layout og/eller nummerering bidra til å styre leserens oppmerksomhet dit du ønsker.
 5. Du bør ha visuelt materiale. Gi tydelige signaler (pil, tall, bokstav el.l.) om hva/hvor bildet hører til. 

Med visse tilpasninger kan det være nyttig å gjennomgå vurderingskriterier før elevene går i gang med arbeidet, se  Å vurdere sammensatte tekster og Analyseskjema.

 

En liten sjekkliste

 • Er alle kildene med?
 • Er alle forfatterne ført opp?
 • Er det enkelt å lese tekstene og finne fram i dem?
 • Gå gjennom sideutformingen. Er det relevans mellom bilde, tekst og bildetekst?
 • Er bildene som er tatt med, lovlige? Det vil si: Har dere bare brukt bilder som er CC-registrert, eller er opphavspersonen spurt om tillatelse til å bruke dem?
 • Dersom dere har laget wiki: Har dere ført opp stikkord og laget interne lenker til aktuelle sider i wikien?