Oppgave: Kildeoppgave

Giftmordene i Øyestad 1769

Publisert: 05.05.2015, Oppdatert: 19.10.2015
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Bilde fra filmen Anne og Alet. Berthe og Ahlet planlegger mord. Foto.Berthe forteller Annes hemmelighet videre til Alet (fra filmen Anne & Alet). 

Fagtekst

Før du begynner på selve oppgaven, bør du ha lest «Hva er en historisk kilde?»

Denne oppgaven handler om noe som hendte for snart 250 år siden. Historien er sann, og det kan de historiske primærkildene vitne om. Saken rystet lokalbefolkningen i Øyestad så mye at det fortsatt går historier om den, og forfatteren Gabriel Scott brukte den som utgangspunkt for sin roman Jernbyrden.

Her får du sjansen til selv å finne ut hva som skjedde, og hvordan det gikk med de mistenkte i saken.

Før du begynner på selve oppgaven, må du lese innledende tekst om giftmordene i Øyestad: Innledning til oppgaven.

Oppgave 1 – Kildetolkning

Denne oppgaven går ut på at du skal velge korrekt svar på en rekke påstander. Du finner kildene i under oppgaven.

For å gjøre det lettere for deg har vi transkribert kildene. Det vil si at vi har oversatt den gotiske håndskriften til den latinske vi bruker i dag, men at de opprinnelige ordene og stavemåten er bevart.

a. Les gjennom de fire kildene nøye.
Om du synes det blir for mye tekst, konsentrer deg først og fremst om de uthevede feltene i kildene.

b. Fyll ut rett påstand ved hjelp av kildene:


   

 

c. Se gjennom kildene en gang til, og svar så på følgende spørsmål:

  • Ble kvinnene rettferdig dømt, synes du? Begrunn svaret. I tillegg til egne synspunkter, ta gjerne utgangspunkt i argumentene for og imot som du finner i de to første kildene.

  • Høyesterett bestemte seg for å skjerpe Anne og Alets dom til skrekk og advarsel (hvorfor kan du se i «3 korte fakta om rettssystemet i Norge» i spalten til høyre). Hva ble den skjerpede straffen? Tror du det virket for eller mot sin hensikt med datidens strenge straffer?

Kilder oppgave 1


Hvordan ser en historisk kilde ut? 

3 fakta om rettssystemet i Norge på 1700-tallet 

 

Oppgave 2 – Film og diskusjon

Vi skal nå konsentrere oss om dokumentarfilmen Anne & Alet som er basert på drapene i Øyestad. Det anbefales at du ser filmen i sin helhet for å få hele historien rundt søstrene og kusina. Se lenkene til denne under oppgavene

Konsentrer deg om de 3 utvalgte scenene fra filmen som du finner i spalten til høyre.

Filmene er interaktive videooppgaver. Det betyr at du svarer på spørsmålene underveis mens du ser på filmen. Når filmen tar en pause, klikker du på det lilla ikonet øverst til venstre. Filmen fortsetter når du har svart på oppgaven.

 

 

Drøfting:

a. Hvorfor tror du denne saken har fasinert folk i 250 år? Begrunn svaret.

 

b. Etter å ha studert de historiske kildene og filmen, hvilket inntrykk sitter du igjen med av søstrene og kusina deres? Synes du synd på dem, eller fortjente de straffen de fikk?

 

c. Hva synes du om straffesystemet på 1700-tallet? Burde vi fortsatt ha dødsstraff i Norge i dag? Hvorfor, hvorfor ikke?

 

Kilder oppgave 2

Hele filmen:

Anne & Alet - Giftmorderne fra Arendal 

Filmklipp

 Anne og Alet – interaktiv video 1       

Anne og Alet – interaktiv video 2   

Anne og Alet – interaktiv video 3 

Gratulerer, du har nå klart å tolke primærkilder fra 1700-tallet!

Om du har lyst til å vite hvordan det gikk videre med jentene etter at endelig dom falt, kan du lese artikkelen «Henrettelsen av Anne og Alet 1771» som du ser under «Relatert innhold». Eventuelt kan du se hele dokumentarfilmen fra Hergel film.

Relatert innhold

Faglig

Tverrfaglig