Veiledning

Forslag til årsplan i biologi 1

Publisert: 24.09.2014, Oppdatert: 26.10.2015
Blomst med insekt

I biologi er det mange gode måter å disponere faginnhold og tid på. Dette er en av flere muligheter. «Den unge biologen» omfatter blant annet feltarbeid, innsamling og klassifisering. Her er det satt av ekstra tid til dette arbeidet på høsten. Arbeid i laboratorium knyttes til alle hovedområdene og er fordelt gjennom hele skoleåret. Årsplanen er vedlagt som pdf og tekstfil.

UkeMd.TemaKompetansemål

34
35

aug.Den unge biologen
  • Forberedelser til feltarbeid

36
37

 sept.

Feltarbeid med etterarbeid på lab., og med rapporter

38 sept.Fullføre den unge biologen

39

40

sept.

Cellebiologi

  • Forsøk
41
okt.
Høstferie
Tidspunktet for høstferie vil være forskjellig i ulike deler av landet.
42
okt.
43 okt.
44 okt.Fullfør cellebiologi med flere forsøk

45

46

 nov.

Fysiologien til mennesket

47

48

49

 nov.

 des.

50

51

 des.
 51/1 des./jan.Juleferie

2 jan.

3

4

5

 jan.

Funksjon og tilpasning

6

7

 ferbr.

Formering

8 ferbr.Vinterferie
Tidspunktet for vinterferie vil være forskjellig i ulike deler av landet.
9 ferbr.

10

11

12

 mars
13 mars

Biologisk mangfold

14 mars/apr.Påskeferie
 

15

16

 apr.

17

18

19

 apr./mai.
 21/25 mai/juniRepetisjonTimeplanen i denne perioden blir ofte endret av prøver, tentamen, arrangement og fridager. Mai/juni er godt egnet til elevforedrag, ekstraforsøk, prosjekt, faglig debatt, feltarbeid, repetisjon og trening til muntlig eksamen.
Relatert innhold

Faglig